Het AFA werd op 1 april 2007 opgericht binnen het "Fonds voor de beroepsziekten" (FBZ) dat op 1 januari 2017 het "Federaal agentschap voor de beroepsrisico's" (Fedris) is geworden. Bij de oprichting van het AFA werd bepaald dat alle inwoners van België die het slachtoffer van asbestose en mesothelioom waren geworden, terwijl ze hier aan asbest waren blootgesteld, recht hadden op een vergoeding. Ook hun eventuele nabestaande krijgen een vergoeding. Slachtoffers van longkanker of keelkanker door asbest kunnen niet terecht bij het AFA, maar Fedris betaalt wel een vergoeding als ze professioneel werden blootgesteld aan asbest. Tussen 1 april 2007 en 31 december 2016 kregen in totaal 1.870 mensen een vergoeding omdat er bij hen mesothelioom was vastgesteld. Tijdens dezelfde periode kregen nog eens 305 mensen een vergoeding voor asbestose. Ten slotte werden 494 mensen het slachtoffer van bilaterale diffuse pleuraverdikkingen - die met asbestose worden gelijkgesteld. Mesothelioom is vrijwel altijd een niet te genezen kanker. De ziekte breekt vaak pas uit 30 tot 40 jaar na de blootstelling aan asbestvezels. Een persoon die wordt getroffen door mesothelioom ontvangt een maandelijkse betaling van 1.757,55 euro. De weduwnaar of weduwe krijgt later een kapitaal van 35.151 euro. (Belga)

Het AFA werd op 1 april 2007 opgericht binnen het "Fonds voor de beroepsziekten" (FBZ) dat op 1 januari 2017 het "Federaal agentschap voor de beroepsrisico's" (Fedris) is geworden. Bij de oprichting van het AFA werd bepaald dat alle inwoners van België die het slachtoffer van asbestose en mesothelioom waren geworden, terwijl ze hier aan asbest waren blootgesteld, recht hadden op een vergoeding. Ook hun eventuele nabestaande krijgen een vergoeding. Slachtoffers van longkanker of keelkanker door asbest kunnen niet terecht bij het AFA, maar Fedris betaalt wel een vergoeding als ze professioneel werden blootgesteld aan asbest. Tussen 1 april 2007 en 31 december 2016 kregen in totaal 1.870 mensen een vergoeding omdat er bij hen mesothelioom was vastgesteld. Tijdens dezelfde periode kregen nog eens 305 mensen een vergoeding voor asbestose. Ten slotte werden 494 mensen het slachtoffer van bilaterale diffuse pleuraverdikkingen - die met asbestose worden gelijkgesteld. Mesothelioom is vrijwel altijd een niet te genezen kanker. De ziekte breekt vaak pas uit 30 tot 40 jaar na de blootstelling aan asbestvezels. Een persoon die wordt getroffen door mesothelioom ontvangt een maandelijkse betaling van 1.757,55 euro. De weduwnaar of weduwe krijgt later een kapitaal van 35.151 euro. (Belga)