Het actieplan is een concretisering van de ambitie van de Europese ministers van Onderwijs om ervoor te zorgen dat tegen 2020 20 procent van de studenten een internationale ervaring opdoet. De Vlaamse regering wil volgens minister Smet nog een stapje verder gaan en mikt op 33 procent. Daarnaast wil Smet ook dat het aantal studenten uit kansengroepen dat buitenlandse ervaring opdoet met 33 procent stijgt. Die groep studenten is nu ondervertegenwoordigd. Het actieplan bevat een pakket maatregelen. Een van de belangrijkste daarvan is een betere registratie. Zo zijn er naast de gekende Erasmusbeurzen nog wel manieren om als student in het buitenland ervaring op te doen. "Maar niet alles wordt altijd geregistreerd. We moeten beter meten", aldus Smet. Voor het plan is een groeipad van 4,2 miljoen euro voorzien. "Dat geld zal de komende jaren volstaan om de ambitie tegen 2020 waar te maken". Het actieplan is nu voor advies naar de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) gestuurd. Die heeft iets meer dan een maand de tijd om advies uit te brengen. Smet rekent erop dat de Vlaamse regering het actieplan voor eind mei zal kunnen goedkeuren. (DRM)

Het actieplan is een concretisering van de ambitie van de Europese ministers van Onderwijs om ervoor te zorgen dat tegen 2020 20 procent van de studenten een internationale ervaring opdoet. De Vlaamse regering wil volgens minister Smet nog een stapje verder gaan en mikt op 33 procent. Daarnaast wil Smet ook dat het aantal studenten uit kansengroepen dat buitenlandse ervaring opdoet met 33 procent stijgt. Die groep studenten is nu ondervertegenwoordigd. Het actieplan bevat een pakket maatregelen. Een van de belangrijkste daarvan is een betere registratie. Zo zijn er naast de gekende Erasmusbeurzen nog wel manieren om als student in het buitenland ervaring op te doen. "Maar niet alles wordt altijd geregistreerd. We moeten beter meten", aldus Smet. Voor het plan is een groeipad van 4,2 miljoen euro voorzien. "Dat geld zal de komende jaren volstaan om de ambitie tegen 2020 waar te maken". Het actieplan is nu voor advies naar de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) gestuurd. Die heeft iets meer dan een maand de tijd om advies uit te brengen. Smet rekent erop dat de Vlaamse regering het actieplan voor eind mei zal kunnen goedkeuren. (DRM)