"Meer kansen bieden, aan alle leerlingen, ervoor zorgen dat zij een goed geïnformeerde studiekeuze kunnen maken, het aantal schoolverlaters zonder diploma terugdringen, het watervaleffect doen verdwijnen,... Vanuit die overtuiging en noodzaak is het GO! al jaren een voorstander van de modernisering van het secundair onderwijs.", zo zegt de leiding van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs. "Maar het akkoord dat nu op tafel ligt zal volgens het GO! deze doelen niet bereiken." De matrix, met domeinen en finaliteiten, is een goed ordeningskader van studierichtingen om het studieaanbod in het secundair onderwijs transparant te maken voor leerlingen, hun ouders en schoolteams. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige ordening via studiegebieden en onderwijsvormen, en dat is zeker een verdienste. "Maar er zitten een aantal gemiste kansen in dit akkoord, en heel wat zaken blijven voor ons problematisch, " zegt Raymonda Verdyck. Ook directeur-generaal Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen had in een eerste appreciatie van de onderwijshervorming van de Vlaamse regering gesproken van "een gemiste kans", een stelling die later na een bijeenkomst met de Raad van Bestuur van het vrije net werd uitgewerkt in een lijst met een tiental punten van kritiek. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vroeg in het licht daarvan ook om een bijsturing van de hervorming. Iets wat nu door het GO! ook wordt gevraagd. (Belga)

"Meer kansen bieden, aan alle leerlingen, ervoor zorgen dat zij een goed geïnformeerde studiekeuze kunnen maken, het aantal schoolverlaters zonder diploma terugdringen, het watervaleffect doen verdwijnen,... Vanuit die overtuiging en noodzaak is het GO! al jaren een voorstander van de modernisering van het secundair onderwijs.", zo zegt de leiding van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs. "Maar het akkoord dat nu op tafel ligt zal volgens het GO! deze doelen niet bereiken." De matrix, met domeinen en finaliteiten, is een goed ordeningskader van studierichtingen om het studieaanbod in het secundair onderwijs transparant te maken voor leerlingen, hun ouders en schoolteams. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige ordening via studiegebieden en onderwijsvormen, en dat is zeker een verdienste. "Maar er zitten een aantal gemiste kansen in dit akkoord, en heel wat zaken blijven voor ons problematisch, " zegt Raymonda Verdyck. Ook directeur-generaal Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen had in een eerste appreciatie van de onderwijshervorming van de Vlaamse regering gesproken van "een gemiste kans", een stelling die later na een bijeenkomst met de Raad van Bestuur van het vrije net werd uitgewerkt in een lijst met een tiental punten van kritiek. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vroeg in het licht daarvan ook om een bijsturing van de hervorming. Iets wat nu door het GO! ook wordt gevraagd. (Belga)