Vrijdag publiceerde het Europees statistiekagentschap Eurostat zijn cijfers over NEET-jongeren ('Not in Education, Employment or Training'). In België zijn 17,5 procent van de jongeren NEET-jongeren. Daarmee scoort België iets slechter dan het Europees gemiddelde.

De verschillende tussen de landsdelen zijn wel groot. In Vlaanderen zijn er minder jongeren die geen werk hebben en geen opleiding volgen dan het Belgisch gemiddelde, aldus minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Eurostaat maakt echter geen onderscheid tussen de verschillende gewesten voor deze leeftijdsgroep. Nochtans ligt de bevoegdheid voor de beleidsdomeinen Onderwijs, Werk en Arbeidsbemiddeling bij de deelstaten.

Crevits zei vrijdag dat steeds minder Vlaamse scholieren en studenten de schoolbanken verlaten zonder diploma. Volgens haar levert Vlaanderen goed werk. Het kabinet van de Onderwijsminister staaft dit met cijfers voor de leeftijdsgroep 18-24 jaar, in plaats van 20-24 jaar zoals bij Eurostat. In die categorie telde Vlaanderen in 2015 11,9 procent NEET-jongeren, in het Waals Gewest gaat het om 19,2 procent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21,8 procent. Dat is goed voor een Belgisch gemiddelde van 15,5 procent.

Duaal leren

Die betere cijfers voor Vlaanderen zijn volgens Crevits deels te verklaren door het 'Samen tegen Schooluitval'-plan dat ze met haar collega-ministers Ben Weyts van Werk (N-VA) en Jo Vandeurzen van Welzijn (CD&V) heeft opgesteld. Dat plan voorziet onder meer in de koppeling van de databanken tussen de VDAB en Onderwijs en in netwerken leerrecht die regionaal alle betrokken actoren samenbrengen (Centra voor Leerlingenbegeleiding, CAW, Jongerenwelzijn, VDAB, OCMW) en een sluitende aanpak ontwikkelen voor onder andere spijbelaars, vroegtijdige schoolverlaters en NEET-jongeren.

Daarnaast verwijst Crevits naar het stimuleren van duaal leren, een combinatie van naar school gaan en een vak leren op de werkvloer, de modernisering van het secundair onderwijs en hun visie op een vernieuwd volwassenenonderwijs. Dat zijn 'beleidskeuzes en acties die allemaal tot doel hebben om elke jongere met de juiste vaardigheden en competenties op zijn maat aan de start van zijn loopbaan te brengen'. (BELGA/JVL)

Vrijdag publiceerde het Europees statistiekagentschap Eurostat zijn cijfers over NEET-jongeren ('Not in Education, Employment or Training'). In België zijn 17,5 procent van de jongeren NEET-jongeren. Daarmee scoort België iets slechter dan het Europees gemiddelde.De verschillende tussen de landsdelen zijn wel groot. In Vlaanderen zijn er minder jongeren die geen werk hebben en geen opleiding volgen dan het Belgisch gemiddelde, aldus minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Eurostaat maakt echter geen onderscheid tussen de verschillende gewesten voor deze leeftijdsgroep. Nochtans ligt de bevoegdheid voor de beleidsdomeinen Onderwijs, Werk en Arbeidsbemiddeling bij de deelstaten.Crevits zei vrijdag dat steeds minder Vlaamse scholieren en studenten de schoolbanken verlaten zonder diploma. Volgens haar levert Vlaanderen goed werk. Het kabinet van de Onderwijsminister staaft dit met cijfers voor de leeftijdsgroep 18-24 jaar, in plaats van 20-24 jaar zoals bij Eurostat. In die categorie telde Vlaanderen in 2015 11,9 procent NEET-jongeren, in het Waals Gewest gaat het om 19,2 procent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21,8 procent. Dat is goed voor een Belgisch gemiddelde van 15,5 procent. Die betere cijfers voor Vlaanderen zijn volgens Crevits deels te verklaren door het 'Samen tegen Schooluitval'-plan dat ze met haar collega-ministers Ben Weyts van Werk (N-VA) en Jo Vandeurzen van Welzijn (CD&V) heeft opgesteld. Dat plan voorziet onder meer in de koppeling van de databanken tussen de VDAB en Onderwijs en in netwerken leerrecht die regionaal alle betrokken actoren samenbrengen (Centra voor Leerlingenbegeleiding, CAW, Jongerenwelzijn, VDAB, OCMW) en een sluitende aanpak ontwikkelen voor onder andere spijbelaars, vroegtijdige schoolverlaters en NEET-jongeren. Daarnaast verwijst Crevits naar het stimuleren van duaal leren, een combinatie van naar school gaan en een vak leren op de werkvloer, de modernisering van het secundair onderwijs en hun visie op een vernieuwd volwassenenonderwijs. Dat zijn 'beleidskeuzes en acties die allemaal tot doel hebben om elke jongere met de juiste vaardigheden en competenties op zijn maat aan de start van zijn loopbaan te brengen'. (BELGA/JVL)