Mobiel 21 organiseerde in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede een bevraging bij vormingswerkers. "In totaal werden 150 organisaties en OCMW's bevraagd, en daarvan hebben we van de helft al een antwoord", zegt Els Van den broeck van Mobiel 21. "Uit de voorlopige resultaten blijkt al dat het gebrek aan mobiliteit voor veel armen een groot probleem is. Voor 51 procent van de mensen in armoede bemoeilijkt de gebrekkige mobiliteit de zoektocht naar werk, maar op het werk raken is ook moeilijker." De vragen die vormingswerkers van armen krijgen, hebben lang niet alleen te maken met het financiële. Het technische en het administratieve aspect komen het vaakst terug. "Armen hebben het moeilijk om een fiets te herstellen of om te weten te komen waar ze een abonnement kunnen kopen." Armen gebruiken het vaakst de bus, "maar hebben een haat-liefdeverhouding met dat vervoersmiddel". "En dan hebben we het nog niet gehad over fysieke en psychologische drempels." Van den broeck wijst er op dat die drempels op verschillende manieren opgelost kunnen worden. Met het platform Iedereen Mobiel dat woensdag werd voorgesteld, wil VVS de 22 organisaties die zich engageerden alvast ondersteunen, en andere organisaties aansporen om ook mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. (KAV)

Mobiel 21 organiseerde in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede een bevraging bij vormingswerkers. "In totaal werden 150 organisaties en OCMW's bevraagd, en daarvan hebben we van de helft al een antwoord", zegt Els Van den broeck van Mobiel 21. "Uit de voorlopige resultaten blijkt al dat het gebrek aan mobiliteit voor veel armen een groot probleem is. Voor 51 procent van de mensen in armoede bemoeilijkt de gebrekkige mobiliteit de zoektocht naar werk, maar op het werk raken is ook moeilijker." De vragen die vormingswerkers van armen krijgen, hebben lang niet alleen te maken met het financiële. Het technische en het administratieve aspect komen het vaakst terug. "Armen hebben het moeilijk om een fiets te herstellen of om te weten te komen waar ze een abonnement kunnen kopen." Armen gebruiken het vaakst de bus, "maar hebben een haat-liefdeverhouding met dat vervoersmiddel". "En dan hebben we het nog niet gehad over fysieke en psychologische drempels." Van den broeck wijst er op dat die drempels op verschillende manieren opgelost kunnen worden. Met het platform Iedereen Mobiel dat woensdag werd voorgesteld, wil VVS de 22 organisaties die zich engageerden alvast ondersteunen, en andere organisaties aansporen om ook mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. (KAV)