Het akkoord voorziet onder meer in de realisatie van 2,4 kilometer bijkomende overkapping, maar ook in fietsprojecten en 400 ha groenzone. Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie van het politiek stuurcomité van de Oosterweelverbinding - bestaande uit de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse haven. De 18 geselecteerde werken worden nu verder uitgewerkt.

Intussen moet de Vlaamse regering op zoek naar een nieuwe intendant. De opdracht van huidig intendant Alexander D'Hooghe, die mee heeft gezorgd voor de historische doorbraak in het netelige Antwerpse mobiliteitsdossier, zit erop. Bedoeling is dat de volgende intendant een opdracht krijgt van 1 jaar, een mandaat dat maximaal 7 keer met telkens 1 jaar kan verlengd worden.

Het akkoord voorziet onder meer in de realisatie van 2,4 kilometer bijkomende overkapping, maar ook in fietsprojecten en 400 ha groenzone. Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie van het politiek stuurcomité van de Oosterweelverbinding - bestaande uit de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse haven. De 18 geselecteerde werken worden nu verder uitgewerkt.Intussen moet de Vlaamse regering op zoek naar een nieuwe intendant. De opdracht van huidig intendant Alexander D'Hooghe, die mee heeft gezorgd voor de historische doorbraak in het netelige Antwerpse mobiliteitsdossier, zit erop. Bedoeling is dat de volgende intendant een opdracht krijgt van 1 jaar, een mandaat dat maximaal 7 keer met telkens 1 jaar kan verlengd worden.