Het departement Onderwijs vordert studietoelagen terug als leerlingen te veel afwezig blijven. Voor het schooljaar 2008-2009 gebeurde dat, met terugwerkende kracht, 366 keer, en alleen bij gezinnen met spijbelende leerlingen in het middelbaar onderwijs. Het ziet er naar uit dat er voor het schooljaar 2011-2012 liefst 1.389 terugvorderingen zullen gebeuren. Jaarlijks worden er 320.000 tot 330.000 schooltoelages toegekend, stipt de krant aan. Opvallend is dat er almaar meer gezinnen met kleuters worden getroffen: die zijn niet schoolplichtig maar worden wel geacht voldoende op school aanwezig te zijn als ze een toelage aanvragen. Voor het schooljaar 2010-2011 gingen 361 terugvorderingen voor het kleuteronderwijs de deur uit, 69 voor ongewettigde afwezigheid in het lager onderwijs en 553 wegens spijbelen in het middelbaar. Voor het schooljaar 2011-2012 ziet het er naar uit dat de terugvorderingen van toelages voor kleuters met meer dan 600 op kop zullen liggen. (Belga)

Het departement Onderwijs vordert studietoelagen terug als leerlingen te veel afwezig blijven. Voor het schooljaar 2008-2009 gebeurde dat, met terugwerkende kracht, 366 keer, en alleen bij gezinnen met spijbelende leerlingen in het middelbaar onderwijs. Het ziet er naar uit dat er voor het schooljaar 2011-2012 liefst 1.389 terugvorderingen zullen gebeuren. Jaarlijks worden er 320.000 tot 330.000 schooltoelages toegekend, stipt de krant aan. Opvallend is dat er almaar meer gezinnen met kleuters worden getroffen: die zijn niet schoolplichtig maar worden wel geacht voldoende op school aanwezig te zijn als ze een toelage aanvragen. Voor het schooljaar 2010-2011 gingen 361 terugvorderingen voor het kleuteronderwijs de deur uit, 69 voor ongewettigde afwezigheid in het lager onderwijs en 553 wegens spijbelen in het middelbaar. Voor het schooljaar 2011-2012 ziet het er naar uit dat de terugvorderingen van toelages voor kleuters met meer dan 600 op kop zullen liggen. (Belga)