"Dit is een lager cijfer vergeleken met de bevindingen een paar jaar geleden, maar het blijft nog steeds hoog. Toch blijft dit een uiterst gevaarlijke situatie voor de andere weggebruikers, zeker als je weet dat meer dan 60 procent van de ongevallen zich voordoen in de duisternis", verklaart Touring. De mobiliteitsorganisatie controleerde 1.000 voertuigen op verschillende plaatsen. Het waren visuele controles op de werking van de voor-, achter- en stoplichten.

Touring ontvangt ook regelmatig klachten van zijn leden over de gebrekkige verlichting aan andere voertuigen. Nochtans blijkt uit dit onderzoek dat de situatie verbetert. Enkele jaren geleden was nog 20 procent van de wagens niet in orde. Deze daling is wellicht deels te verklaren door de waarschuwingen hierover in de nieuwste voertuigen. Maar desondanks blijft het een ernstig probleem. Volgens Touring is dit ook te wijten aan ons verouderend wagenpark dat steeds langer dienst blijft doen. In 2012 was de gemiddelde leeftijd van een auto 97 maanden, in 2018 was dat gestegen tot 110 maanden.

"Elk jaar zien we een stijging van de inschrijvingen van tweedehandswagens. In 2018 ging het over 657.000 wagens, of 100.000 meer dan de inschrijvingen van nieuwe wagens. De onzekerheid over welke auto's in de toekomst nog toegelaten zou zijn droeg hiertoe bij", stelt Touring. Met de winter in aantocht wil Touring de automobilisten zeker adviseren enkele minuten te besteden aan de controle van de verlichting van hun auto en de lichtblokken goed schoon te maken voor een optimale verlichting in deze donkere dagen.(Belga)

"Dit is een lager cijfer vergeleken met de bevindingen een paar jaar geleden, maar het blijft nog steeds hoog. Toch blijft dit een uiterst gevaarlijke situatie voor de andere weggebruikers, zeker als je weet dat meer dan 60 procent van de ongevallen zich voordoen in de duisternis", verklaart Touring. De mobiliteitsorganisatie controleerde 1.000 voertuigen op verschillende plaatsen. Het waren visuele controles op de werking van de voor-, achter- en stoplichten.Touring ontvangt ook regelmatig klachten van zijn leden over de gebrekkige verlichting aan andere voertuigen. Nochtans blijkt uit dit onderzoek dat de situatie verbetert. Enkele jaren geleden was nog 20 procent van de wagens niet in orde. Deze daling is wellicht deels te verklaren door de waarschuwingen hierover in de nieuwste voertuigen. Maar desondanks blijft het een ernstig probleem. Volgens Touring is dit ook te wijten aan ons verouderend wagenpark dat steeds langer dienst blijft doen. In 2012 was de gemiddelde leeftijd van een auto 97 maanden, in 2018 was dat gestegen tot 110 maanden."Elk jaar zien we een stijging van de inschrijvingen van tweedehandswagens. In 2018 ging het over 657.000 wagens, of 100.000 meer dan de inschrijvingen van nieuwe wagens. De onzekerheid over welke auto's in de toekomst nog toegelaten zou zijn droeg hiertoe bij", stelt Touring. Met de winter in aantocht wil Touring de automobilisten zeker adviseren enkele minuten te besteden aan de controle van de verlichting van hun auto en de lichtblokken goed schoon te maken voor een optimale verlichting in deze donkere dagen.(Belga)