Na de gefaseerde heropstart van de autoproductie bij Audi Brussels en Volvo Gent en de gedeeltelijke hervatting van de werkzaamheden bij dealers en garagehouders gaan op 11 mei ook de rijscholen en opleidingscentra opnieuw aan de slag.
...

Na de gefaseerde heropstart van de autoproductie bij Audi Brussels en Volvo Gent en de gedeeltelijke hervatting van de werkzaamheden bij dealers en garagehouders gaan op 11 mei ook de rijscholen en opleidingscentra opnieuw aan de slag. Daarmee is een eerste grote stap gezet in de richting van een herstel van de economische activiteiten in ons land. Hoe snel en hoe succesvol dat herstel zal verlopen, kan niemand voorspellen. Dat de rijscholen en opleidingscentra op 11 mei hun activiteiten hervatten, betekent ook een hele opluchting voor diegenen die door de lockdown hun rijopleiding niet konden afmaken of aanvangen. Sinds 16 maart werden er immers geen lessen meer gegeven en geen examens meer afgenomen. Voor de 3000 lesgevers in Vlaanderen komt er volgende week dus een einde aan bijna twee maanden van technische werkloosheid. Dat geldt ook voor de 150 examinatoren van GOCA Vlaanderen die jaarlijks 205.000 theorie- en 145.000 praktijkexamens afnemen. Voor vele mensen is het behalen of behouden van een rijbewijs essentieel. Voor jongeren kan het bezit van een rijbewijs een voorwaarde zijn voor het bekomen van een job terwijl vrachtwagenbestuurders die niet tijdig nascholingen volgen hun rijbewijs kunnen verliezen. Omdat rekening moet worden gehouden met wettelijke termijnen had Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) eerder beslist om die voor bepaalde groepen te verlengen of uit te stellen. Dat gebeurde in nauw overleg met een taskforce bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven en federaties die instaan voor de rijopleiding, nascholing en examinering. Chris Vanhee (ProMove): 'Wij hebben in Vlaams minister Peeters een luisterend oor en competente aanspreekpartner gevonden. De voorbije weken waren wij zeer geregeld in contact met haar en haar kabinet alsook met het departement Mobiliteit en Openbare Werken. 'Samen hebben we gezocht naar oplossingen voor de problemen waarmee onze klanten en wij als sector worden geconfronteerd. Alle gemaakte afspraken zijn nagekomen, de leden van de taskforce zijn dan ook zeer tevreden over de constructieve samenwerking en de genomen beslissingen. 'Door als sector proactief te reageren en in dialoog te gaan met de minister is er begrip gegroeid voor onze moeilijkheden en hebben wij de nodige tijd gekregen om de heropstart grondig voor te bereiden en nu in veilige omstandigheden te laten verlopen. 'De minister heeft ook duidelijk en just-in-time gecommuniceerd over de wat kan en mag, het contrast met de amateuristische aanpak van de federale ministers kan niet groter zijn.' Lees verder onder de fotoHoe schat u de gevolgen van de coronacrisis in voor uw sector?Chris Vanhee: 'Bijna twee maanden inactiviteit betekent voor onze sector een inkomensverlies van minstens 30 miljoen, terwijl de vaste kosten blijven doorlopen. Neem ik mijn eigen bedrijf (ProMove, nvdr.) als voorbeeld, dan gaat het om de maandelijkse huur voor de kantoren, pistes en 18 voertuigen. Hoewel die laatste gedurende twee maanden niet één meter hebben gereden, betaal ik op het einde van de maand even hoge verzekeringspremie als voor corona. 2020 wordt een rampjaar, voor de hele bedrijfswereld. Niemand komt onbeschadigd uit deze crisis. Voor wie geen spaarpot heeft aangelegd, wordt het alle hens aan dek om te kunnen overleven. Voor zover ik dat kan inschatten, verwacht ik geen faillissementen in onze sector. Gelukkig maar.'Is de sector klaar om de heropstart in veilige omstandigheden te laten verlopen?Chris Vanhee: 'Doordat alle bedrijven en federaties die instaan voor de rijopleiding, nascholing en examinering nauw betrokken zijn geweest bij de gesprekken met het departement en het kabinet van de minister én er duidelijk en op tijd werd gecommuniceerd, heeft iedereen de nodige tijd gekregen om zich voor te bereiden op de heropstart en zal die ook in veilige omstandigheden kunnen verlopen. 'Dat betekent niet dat wij vanaf 11 mei opnieuw op volle toeren zullen draaien. Het tegendeel is waar. Uit het geringe aantal reservaties voor de komende weken blijkt een terughoudendheid bij de bevolking. Wat niet meer dan normaal is na een lockdown van twee maanden en het dramatisch hoog aantal besmettingen en overlijdens in ons land. De angst om besmet te raken zit hoog. 'Omdat wij vanaf nu een hele reeks bijkomende veiligheidsvoorschriften in acht moeten nemen, zorgt dat voor extra werk en druk voor onze medewerkers. En voor extra kosten voor de baas. Tot nu toe heb ik al ruim 10.000 euro uitgegeven aan voorzieningen en materialen die besmetting van de lesgevers of cursisten moeten voorkomen. Het dragen van mondmaskers in de voertuigen wordt verplicht, na elke sessie worden de voertuigen en het didactisch materiaal ontsmet. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. De sessies zullen dus meer tijd in beslag nemen wat ten koste gaat van het rendement. Maar ik heb geen andere keuze: de gezondheid van de cursisten en lesgevers primeert. Enkel als echt iedereen zich consequent aan de voorschriften en verbodsregels houdt, kunnen we het virus succesvol bestrijden. De ongemakken moeten we erbij nemen.' Wat heb je geleerd uit de coronacrisis?Chris Vanhee: 'Eén: de mensheid maar ook de wereldeconomie zijn kwetsbaarder dan ooit, één virus volstaat om de hele wereld van de ene dag op de andere tot stilstand te brengen. Met zijn allen - Amerikaans president Donald Trump op kop - hebben we een les in nederigheid gekregen. Twee: door ons als sector eendrachtig en flexibel op te stellen zijn we tot efficiënte voorstellen en oplossingen gekomen. Drie: in plaats van op zoek te gaan naar een schuldige voor de verspreiding van het virus en kritiek te spuien op de politiek en de overheid hebben wij voor een radicaal andere aanpak gekozen en zijn wij constructieve gesprekken gestart met in ons geval Vlaamse minister Peeters en haar administratie. Die strategie heeft een reeks maatregelen opgeleverd die tegemoetkomen aan de noden en verwachtingen van zowel onze klanten als medewerkers. Uit die goede afloop put ik energie om er opnieuw met de volle 100 procent tegen aan te gaan.'