Volkswagen (VW) stelde dat zijn dieselmotoren milieuvriendelijk waren, maar in werkelijkheid manipuleerde het bedrijf de resultaten van emissietests door middel van verboden software.

De ACM was vorig jaar door de Consumentenbond gevraagd Volkswagen te onderzoeken. Daaruit kwam naar voren dat VW consumenten van 2009 tot en met 2015 heeft misleid. Kopers van de betreffende diesels van VW, Audi, Skoda en Seat hadden mogelijk een andere keuze gemaakt als ze wel alle informatie hadden gehad.

Naast misleiding heeft VW ook in strijd gehandeld met de eisen van professionele toewijding. Ook loog het bedrijf dat zijn auto's voldeden aan de toelatingseisen voor de Europese markt. De ACM kan echter maar één boete opleggen omdat alle overtredingen terug te voeren zijn op het gebruik van manipulatiesoftware.