Car-Pass is de organisatie die in ons land het document uitreikt dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Daardoor heeft ze een nauwkeurig inzicht in ons rijgedrag over een bepaalde periode.

Car-Pass verwerkt maandelijks namelijk meer dan één miljoen kilometerstanden van het hele Belgische wagenpark. Dat maakt het mogelijk om het mobiliteitsgedrag van de Belgische bestuurders te analyseren en na te gaan hoe de covid-19-crisis het aantal autokilometers beïnvloed heeft. Zo tonen de cijfers van 2020 aan dat we het afgelopen jaar 4.264 km minder met de auto hebben gereden. Een personenwagen legde in 2020 gemiddeld 13.965 km af, wat een daling is van bijna 25 procent tegenover 2019. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen was de terugval met 8,6 procent beduidend minder scherp.

Het is geen verrassing: de lockdown, het reisverbod, het telewerken hebben een gevoelige impact gehad op de automobiliteit. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar was er nog geen vuiltje aan de lucht. Het gemiddeld aantal jaarlijks gereden kilometers verschilde toen nauwelijks van het jaar 2019. Wanneer in de maand mei de activiteit terug hernam, was er al onmiddellijk een effect van de lockdown te merken. De auto's die toen naar de werkplaats kwamen (bv. voor de montage van zomerbanden) hadden op jaarbasis gemiddeld 2.205 km minder afgelegd dan in mei 2019. Dit jaarlijks gemiddelde bleef maand na maand geleidelijk teruglopen. In december dook er terug een scherpere daling op, die ongetwijfeld veroorzaakt werd door de tweede (meer beperkte) lockdown in november.

Opvallend in de bevindingen van Car-Pass is ook dat hoe recenter het voertuig is, hoe groter de terugval in het aantal afgelegde kilometers uitvalt. Daar waar een Euro 6 in 2019 nog gemiddeld jaarlijks 23.599 km aflegde, was dit in 2020 slechts 17.957 km. Een verschil van 5.642 km dus. Voor een Euro 3 zakte dat gemiddelde van 10.915 naar 8.651 km: 2.264 km minder. Dit lijkt vooral het effect van het telewerk te zijn, omdat telewerkers vaak over een jonge bedrijfsauto beschikken, die nu aan de kant was blijven staan.

Car-Pass is de organisatie die in ons land het document uitreikt dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Daardoor heeft ze een nauwkeurig inzicht in ons rijgedrag over een bepaalde periode. Car-Pass verwerkt maandelijks namelijk meer dan één miljoen kilometerstanden van het hele Belgische wagenpark. Dat maakt het mogelijk om het mobiliteitsgedrag van de Belgische bestuurders te analyseren en na te gaan hoe de covid-19-crisis het aantal autokilometers beïnvloed heeft. Zo tonen de cijfers van 2020 aan dat we het afgelopen jaar 4.264 km minder met de auto hebben gereden. Een personenwagen legde in 2020 gemiddeld 13.965 km af, wat een daling is van bijna 25 procent tegenover 2019. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen was de terugval met 8,6 procent beduidend minder scherp.Het is geen verrassing: de lockdown, het reisverbod, het telewerken hebben een gevoelige impact gehad op de automobiliteit. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar was er nog geen vuiltje aan de lucht. Het gemiddeld aantal jaarlijks gereden kilometers verschilde toen nauwelijks van het jaar 2019. Wanneer in de maand mei de activiteit terug hernam, was er al onmiddellijk een effect van de lockdown te merken. De auto's die toen naar de werkplaats kwamen (bv. voor de montage van zomerbanden) hadden op jaarbasis gemiddeld 2.205 km minder afgelegd dan in mei 2019. Dit jaarlijks gemiddelde bleef maand na maand geleidelijk teruglopen. In december dook er terug een scherpere daling op, die ongetwijfeld veroorzaakt werd door de tweede (meer beperkte) lockdown in november. Opvallend in de bevindingen van Car-Pass is ook dat hoe recenter het voertuig is, hoe groter de terugval in het aantal afgelegde kilometers uitvalt. Daar waar een Euro 6 in 2019 nog gemiddeld jaarlijks 23.599 km aflegde, was dit in 2020 slechts 17.957 km. Een verschil van 5.642 km dus. Voor een Euro 3 zakte dat gemiddelde van 10.915 naar 8.651 km: 2.264 km minder. Dit lijkt vooral het effect van het telewerk te zijn, omdat telewerkers vaak over een jonge bedrijfsauto beschikken, die nu aan de kant was blijven staan.