De autowereld staat op zijn kop. Er gaat geen dag voorbij zonder dat de ene of andere constructeur uitpakt met een technologische vernieuwing, de ene al revolutionairder dan de andere. De klant verheugt er zich over dat hij straks het stuurwiel aan een automatische piloot kan overlaten, voor uw garagist daarentegen vormt die technologische revolutie een reële bedreiging. Hij staat voor de grootste uitdaging uit zijn bestaan, het wordt erop of eronder.

'De dag dat auto's smartphones op wielen zullen zijn, die is nabij,' zegt Luc De Moor, managing director van Educam, het kenniscentrum voor opleiding in de autosector en aanverwante sectoren dat eind november zijn 25ste verjaardag vierde. Met het project ROUTE 2020 wil Educam de sector voorbereiden op de ingrijpende veranderingen die plaatsvinden én een antwoord bieden op de toekomstige behoeften van zijn klanten op het vlak van opleiding en bijscholing.

Luc De Moor van Educam, Educam
Luc De Moor van Educam © Educam

'Sector heeft zijn zeg kunnen doen'

Luc De Moor: 'We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Na een uitgebreide literatuurstudie hebben we vier verkennende workshops georganiseerd met 26 bedrijven uit de sector om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de belangrijkste technologische, economische, sociale en politieke evoluties alsook van de competentiebehoeften die hieruit voortvloeien.

Vervolgens hebben we een aantal diepte-interviews afgenomen van bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken en de uitkomst van die gesprekken voorgelegd aan een expertengroep.

In een laatste fase hebben we ook de sociale partners gehoord wat maakt dat de hele sector zijn zeg heeft kunnen doen.'

Van de smeerput tot achter de computer

Luc De Moor: 'Die gesprekken hebben ons geleerd dat de autowereld in volle evolutie is en de ene technologische doorbraak na de andere beleeft. Door nieuwe aandrijftechnologieën stoten de auto's minder schadelijke stoffen uit en geavanceerde veiligheidssystemen zorgen ervoor dat het verkeer veiliger wordt. Een auto die zelfstandig rijdt en automatisch de garage verwittigt bij een defect is geen fictie meer.

Punt twee: de klant wordt zelf autospecialist via informatie die hij verzamelt op het internet. Uit een recente studie van McKinsey & Company blijkt dat het gemiddelde aantal bezoeken dat een kandidaat-koper aan een merkvertegenwoordiger brengt voor de aankoop van een nieuwe wagen is gedaald van vijf naar één. Dat maakt dat een aantal traditionele verkopers zijn job zal verliezen aan verkopers van buiten de sector. Mensen met competenties die nu niet voorhanden zijn in onze sector.

Bovendien verwachten we een toename van de online autoverkoop. Het wordt dus belangrijk voor de garagebedrijven dat zij over een goed uitgewerkte online strategie beschikken. Dat is nu niet het geval.'

Educam, Educam
Educam © Educam

Welke impact heeft de technologische revolutie voor de werking?

Luc De Moor: 'Door de toenemende verwevenheid tussen mechanica en elektronica, door de opkomst van telematica en het gebruik van nieuwe materiaalsoorten in voertuigen, worden de taken van een garagist gevarieerder maar ook complexer. Die moet vanaf nu ook competent zijn inzake ICT, elektronicatoepassingen en alternatieve aandrijfsystemen in het algemeen en elektriciteit voor elektrische voertuigen in het bijzonder. De sector heeft dus nood aan nieuwe technische beroepen en meer nog, aan een meer eigentijdse invulling van een aantal traditionele functies.

De werkplaats van de toekomst zal er veel gesofisticeerder uitzien. Nieuwe technologieën - ik denk aan augmented reality, tablets en smartphone-applicaties - zullen het onderhoud en de herstelling faciliteren. Geïntegreerde sensoren zullen het oliepeil, de bandenspanning of de prestaties van de remmen en motor vanop afstand kunnen monitoren, wat maakt dat men defecten sneller kan detecteren en de schade beperken.

In combinatie met geavanceerde reparatietechnieken zal dat ertoe leiden dat de herstelling en het onderhoud van de nieuwe generatie hoogtechnologische auto's minder tijdrovend wordt en dat er minder werkuren nodig zullen zijn voor eenzelfde volume wagens.'

Educam, Educam
Educam © Educam

De 'War for Talent' woedt in alle hevigheid?

Luc De Moor: 'Enerzijds heeft men een overschot aan traditioneel geschoolde werknemers en anderzijds is er een tekort aan specifieke profielen. De 'War for Talent' woedt in alle hevigheid en zorgt voor een instroom van meestal jonge medewerkers met het juiste profiel, waardoor de kloof tussen de jonge en oudere generatie groter wordt.

Terzelfdertijd zien we dat die jonge generatie werknemers meer behoefte heeft en belang hecht aan afwisseling en nieuwe uitdagingen en dat zij het belangrijk vindt om naast de werkuren voldoende tijd te hebben voor andere dingen.

Dat legt bijkomende druk op de schouders van de werkgevers en verplicht hen om meer rekening te houden met de verzuchtingen van hun personeel.'

Begrijp ik het goed dat het beroep van garagist niet te benijden is?

Luc De Moor: 'Het businessmodel van het garagebedrijf komt almaar meer onder druk te staan. Er vindt een verschuiving plaats van eigendom (bezit van het voertuig) naar gebruik. Steeds meer klanten zijn geïnteresseerd in de gebruikskost (voordeel van alle aard) in plaats van in de kostprijs van het voertuig.

iStock
© iStock

Service wordt belangrijker dan verkoop en hiermee schuift het verdienmodel op van verkoop naar dienstverlening. Een levenslange binding met de auto en de klant is cruciaal. Auto's worden verkocht met een aanvullende service of zelfs met een 'all inclusive'-pakket dat zowel de verzekering als het onderhoud, de herstellingen en zelfs de brandstof omvat. De dealer verdient meer aan het gebruik dan aan de verkoop van een nieuwe auto - naar analogie van hetgeen zich afspeelt op de telefoonmarkt.'

Hoe belangrijk is de datum van 2020?

Luc De Moor: '2020 wordt een kanteljaar omdat in 2021 een aantal strengere uitlaatnormen in Europa van kracht wordt. De verwachting is dat de concurrentie op de Europese markten nog zal toenemen, ten koste van de winstmarges en dat uitgerekend op een moment dat de personeelskosten en investeringen almaar stijgen.

De sector heeft het financieel moeilijk. Om te kunnen overleven moeten garagebedrijven proactief op zoek gaan naar de juiste strategie om de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.

Metaforisch gesteld, moeten zij zich transformeren van vissers naar jagers. In het verleden waren de verkopers vissers die afwachtten tot een klant toehapte. Op die manier liepen ze veel opportuniteiten mis. Nu is een jagersmentaliteit nodig en moeten zij actief op zoek gaan naar klanten.

Garagebedrijven zullen bovendien een keuze moeten maken welk type onderneming zij in 2020 willen zijn. Willen zij uitgroeien tot een onderneming met een breed assortiment aan mobiliteitsproducten, tot een niche-expert die producten op maat van de klant aanbiedt of tot een mobility service provider? Vraag me niet welke keuze de beste is, ik heb geen glazen bol. Wat ik wel weet is dat wie bij de pakken blijft zitten 2020 niet zal halen.'

'De dag dat auto's smartphones op wielen zullen zijn, die is nabij,' zegt Luc De Moor, managing director van Educam, het kenniscentrum voor opleiding in de autosector en aanverwante sectoren dat eind november zijn 25ste verjaardag vierde. Met het project ROUTE 2020 wil Educam de sector voorbereiden op de ingrijpende veranderingen die plaatsvinden én een antwoord bieden op de toekomstige behoeften van zijn klanten op het vlak van opleiding en bijscholing. Luc De Moor: 'We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Na een uitgebreide literatuurstudie hebben we vier verkennende workshops georganiseerd met 26 bedrijven uit de sector om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de belangrijkste technologische, economische, sociale en politieke evoluties alsook van de competentiebehoeften die hieruit voortvloeien. Vervolgens hebben we een aantal diepte-interviews afgenomen van bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken en de uitkomst van die gesprekken voorgelegd aan een expertengroep. In een laatste fase hebben we ook de sociale partners gehoord wat maakt dat de hele sector zijn zeg heeft kunnen doen.'Luc De Moor: 'Die gesprekken hebben ons geleerd dat de autowereld in volle evolutie is en de ene technologische doorbraak na de andere beleeft. Door nieuwe aandrijftechnologieën stoten de auto's minder schadelijke stoffen uit en geavanceerde veiligheidssystemen zorgen ervoor dat het verkeer veiliger wordt. Een auto die zelfstandig rijdt en automatisch de garage verwittigt bij een defect is geen fictie meer. Punt twee: de klant wordt zelf autospecialist via informatie die hij verzamelt op het internet. Uit een recente studie van McKinsey & Company blijkt dat het gemiddelde aantal bezoeken dat een kandidaat-koper aan een merkvertegenwoordiger brengt voor de aankoop van een nieuwe wagen is gedaald van vijf naar één. Dat maakt dat een aantal traditionele verkopers zijn job zal verliezen aan verkopers van buiten de sector. Mensen met competenties die nu niet voorhanden zijn in onze sector. Bovendien verwachten we een toename van de online autoverkoop. Het wordt dus belangrijk voor de garagebedrijven dat zij over een goed uitgewerkte online strategie beschikken. Dat is nu niet het geval.' Luc De Moor: 'Door de toenemende verwevenheid tussen mechanica en elektronica, door de opkomst van telematica en het gebruik van nieuwe materiaalsoorten in voertuigen, worden de taken van een garagist gevarieerder maar ook complexer. Die moet vanaf nu ook competent zijn inzake ICT, elektronicatoepassingen en alternatieve aandrijfsystemen in het algemeen en elektriciteit voor elektrische voertuigen in het bijzonder. De sector heeft dus nood aan nieuwe technische beroepen en meer nog, aan een meer eigentijdse invulling van een aantal traditionele functies. De werkplaats van de toekomst zal er veel gesofisticeerder uitzien. Nieuwe technologieën - ik denk aan augmented reality, tablets en smartphone-applicaties - zullen het onderhoud en de herstelling faciliteren. Geïntegreerde sensoren zullen het oliepeil, de bandenspanning of de prestaties van de remmen en motor vanop afstand kunnen monitoren, wat maakt dat men defecten sneller kan detecteren en de schade beperken. In combinatie met geavanceerde reparatietechnieken zal dat ertoe leiden dat de herstelling en het onderhoud van de nieuwe generatie hoogtechnologische auto's minder tijdrovend wordt en dat er minder werkuren nodig zullen zijn voor eenzelfde volume wagens.'Luc De Moor: 'Enerzijds heeft men een overschot aan traditioneel geschoolde werknemers en anderzijds is er een tekort aan specifieke profielen. De 'War for Talent' woedt in alle hevigheid en zorgt voor een instroom van meestal jonge medewerkers met het juiste profiel, waardoor de kloof tussen de jonge en oudere generatie groter wordt. Terzelfdertijd zien we dat die jonge generatie werknemers meer behoefte heeft en belang hecht aan afwisseling en nieuwe uitdagingen en dat zij het belangrijk vindt om naast de werkuren voldoende tijd te hebben voor andere dingen. Dat legt bijkomende druk op de schouders van de werkgevers en verplicht hen om meer rekening te houden met de verzuchtingen van hun personeel.' Luc De Moor: 'Het businessmodel van het garagebedrijf komt almaar meer onder druk te staan. Er vindt een verschuiving plaats van eigendom (bezit van het voertuig) naar gebruik. Steeds meer klanten zijn geïnteresseerd in de gebruikskost (voordeel van alle aard) in plaats van in de kostprijs van het voertuig. Luc De Moor: '2020 wordt een kanteljaar omdat in 2021 een aantal strengere uitlaatnormen in Europa van kracht wordt. De verwachting is dat de concurrentie op de Europese markten nog zal toenemen, ten koste van de winstmarges en dat uitgerekend op een moment dat de personeelskosten en investeringen almaar stijgen. De sector heeft het financieel moeilijk. Om te kunnen overleven moeten garagebedrijven proactief op zoek gaan naar de juiste strategie om de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Metaforisch gesteld, moeten zij zich transformeren van vissers naar jagers. In het verleden waren de verkopers vissers die afwachtten tot een klant toehapte. Op die manier liepen ze veel opportuniteiten mis. Nu is een jagersmentaliteit nodig en moeten zij actief op zoek gaan naar klanten. Garagebedrijven zullen bovendien een keuze moeten maken welk type onderneming zij in 2020 willen zijn. Willen zij uitgroeien tot een onderneming met een breed assortiment aan mobiliteitsproducten, tot een niche-expert die producten op maat van de klant aanbiedt of tot een mobility service provider? Vraag me niet welke keuze de beste is, ik heb geen glazen bol. Wat ik wel weet is dat wie bij de pakken blijft zitten 2020 niet zal halen.'