'Wanneer ik een balans opmaak van de voorbije tien jaar kan ik niet anders dan vaststellen dat de politiek geen ambitie, geen visie en geen concreet stappenplan heeft op het vlak van mobiliteit. Ik spreek bewust van dé politiek omdat zowat alle politieke overheden in ons land een vinger in de pap hebben wanneer het over mobiliteit in de brede betekenis zin van het woord gaat. Sommige aspecten zijn federale materie, andere behoren tot de bevoegdheden van de gewesten en over nog andere beslist de gemeenteraad. De versnippering van bevoegdheden is nefast om ingrijpende maar noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Het ontbreekt aan een centraal commando! Vraag aan om het even welke politieker hoeveel laadpalen ons land nodig heeft en ik geef u op een briefje dat hij of zij daar geen concreet antwoord op heeft.'
...

'Wanneer ik een balans opmaak van de voorbije tien jaar kan ik niet anders dan vaststellen dat de politiek geen ambitie, geen visie en geen concreet stappenplan heeft op het vlak van mobiliteit. Ik spreek bewust van dé politiek omdat zowat alle politieke overheden in ons land een vinger in de pap hebben wanneer het over mobiliteit in de brede betekenis zin van het woord gaat. Sommige aspecten zijn federale materie, andere behoren tot de bevoegdheden van de gewesten en over nog andere beslist de gemeenteraad. De versnippering van bevoegdheden is nefast om ingrijpende maar noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Het ontbreekt aan een centraal commando! Vraag aan om het even welke politieker hoeveel laadpalen ons land nodig heeft en ik geef u op een briefje dat hij of zij daar geen concreet antwoord op heeft.' Dat zegt Johan Portier, ceo van LeasePlan België. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf - opgericht in 1963 - is wereldwijd marktleider op het vlak van wagenparkbeheer, is actief in 32 landen en staat in België op nummer vier. Vijf jaar geleden besliste de Belgische tak om zijn eigen wagenpark tegen 2021 volledig elektrisch en zijn wagen- aanbod voor de klanten tegen 2030 volledig emissieloos te maken. Een opmerkelijk statement van een bedrijf dat er alle baat bij heeft zo veel mogelijk auto's op de baan te hebben. JOHAN PORTIER: Wie heeft ooit gezegd dat het onze missie is zo veel mogelijk wagens op de baan te hebben? Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat men ons in een hoekje wil duwen waar wij helemaal niet thuishoren. Daarom herhaal ik hier en nu dat het doel van LeasePlan erin bestaat bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Vijf jaar geleden brainstormden we over de vraag waar we als bedrijf in 2025 en 2030 willen staan. We informeerden ons breed, we analyseerden trends en voorspellingen grondig. Het antwoord op die vraag was en is bepalend voor de toekomst van LeasePlan. We stelden een prioriteitenlijst op die ik in drie woorden kan samenvatten: elektrisch, gedeeld en autonoom. In die volgorde en met de kanttekening dat wij het goede voorbeeld willen geven. Vandaar de beslissing om ons eigen wagenpark tegen 2021 volledig elektrisch te maken en dat van de klanten emissieloos tegen 2030. Dat is geen peptalk of loze beloften waarmee wij een goede beurt in de media willen maken. Neen, dat zijn concrete engagementen. We hebben voor onze medewerkers in onze ondergrondse parkeergarage 37 laadpalen geïnstalleerd en we hebben zopas 30 Polestar 2-modellen toegevoegd aan ons wagenpark. Wij bewijzen dat emissieloos autorijden kan en hoe het moet! JOHAN PORTIER: Wat ik zie, levert een frustrerend beeld op. Eén voorbeeld: het gewest Brussel telt nu 150 publieke laadpalen en stelt 11.000 publieke laadpalen in het vooruitzicht tegen 2035. Terwijl de regio Amsterdam 35.000 laadpalen als target vooropstelt en de regionale overheid inmiddels aan het Franse energiebedrijf Total de opdracht gaf om 20.000 nieuwe laadpalen te installeren. Het verschil in aanpak is duidelijk. Toch kijk ik de toekomst hoopvol tegemoet. De nieuwe federale regering deed in haar beleidsverklaring heel concrete beloften met betrekking tot emissieloos autorijden. De eerste stap is hiermee gezet. Het is nu wachten op de uitvoeringsbesluiten die klaarheid moeten scheppen over de manier waarop ze haar beloften wil waarmaken, welke fiscale behandeling ze voor ogen heeft voor de sector van de bedrijfswagens. Tot nader bericht ga ik ervan uit dat de politieke wil aanwezig is om werk te maken van een toekomstgericht mobiliteitsbeleid. Punt twee: het modellenaanbod aan elektrische auto's neemt snel toe en dat geldt ook voor hun autonomie. Punt drie: elektrische auto's worden goedkoper naarmate de concurrentie tussen de grote merken toeneemt en de investeringskost over een veel groter aantal exemplaren kan worden afgeschreven. Punt vier: van nu tot 2025 beschikken we over vijf jaar om de plannen te realiseren. In de bedrijfswereld van nu is dat een eeuwigheid. Op voorwaarde dat we die tijd efficiënt gebruiken, geloof ik dat emissieloos autorijden een realistische doelstelling is. Vandaar dat ik een hand uitsteek naar de politiek. Leasemaatschappijen kunnen een positieve bijdrage leveren in de transitie die er zit aan te komen. Grosso modo vernieuwt het bedrijfswagenpark om de vier jaar, onze klanten rijden met de nieuwste modellen en opteren voor de modernste technologie. De transitie heeft maar kans op slagen als de politiek onze uitgestoken hand aanneemt en bereid is een maatschappelijk debat aan te gaan over de mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit is een zeer complex kluwen dat veel verder gaat dan het product auto. Mobiliteit heeft ook te maken met het grootstedelijk beleid, met de rol van het openbaar vervoer en, niet onbelangrijk, met de ontwikkeling van het fenomeen thuiswerken. Op deze beleidsdomeinen hebben we geen invloed, maar ze hebben wel een enorme impact op onze business. Door met elkaar te spreken en door kennis en ervaringen uit te wisselen, kunnen we van elkaar leren. JOHAN PORTIER: Om van autodelen een winstgevend businessmodel te maken, heb je klanten en een minimum aan schaalgrootte nodig. En die heeft een klein land als België niet. Onze grootsteden zijn gewoon te klein om gedeelde mobiliteit financieel succesvol te kunnen organiseren. Maar er zijn andere vormen van autodelen mogelijk. Op bedrijfsniveau bijvoorbeeld. Heel wat leasewagens staan meer stil dan ze rijden, dat is kapitaal dat niet rendeert. Waarom niet meerdere personeelsleden gebruik laten maken van één bedrijfsauto. Nu is dat altijd een één-op-éénrelatie, maar ik kan me voorstellen dat er innovatieve formules te bedenken zijn, die het bedrijf minder geld kosten en een gezondere en efficiëntere mobiliteit opleveren. Sowieso evolueren wij naar een samenleving waarin mensen hun keuze voor een vorm van mobiliteit afhankelijk maken van hun mobiliteitsprofiel en reële behoeften. Waarom een auto kopen als je die zorgeloos en voordelig kan leasen? De transitie van autobezit naar autogebruik is volop aan de gang en opent nieuwe perspectieven voor onze sector. Weet bovendien dat openbaar vervoer ook een vorm van autodelen is die bovendien nog veel potentie heeft. De automerken willen ons doen geloven dat de zelfrijdende wagen voor binnenkort is. Wanneer zullen uw klanten een autonoom rijdende auto kunnen bestellen? JOHAN PORTIER: De technologie gaat razendsnel vooruit, ook op dit vlak. Toch zie ik een veralgemeende toepassing van autonoom rijden niet realiseerbaar voor 2030. Je hebt aan de ene kant de technologische ontwikkeling en aan de andere kant de regelgeving op nationaal en supranationaal vlak. En er is de vraag: wie is wanneer en waarvoor verantwoordelijk bij een ongeval? Autonoom rijden zal wel voor een heel andere beleving van mobiliteit zorgen. Zich verplaatsen en tegelijk mails lezen en beantwoorden, dat zal perfect kunnen. Er staan ons nog boeiende tijden te wachten.'