Deze kwestie ligt al langer op tafel. In België wordt een voertuig als oldtimer beschouwd vanaf de leeftijd van 25 jaar, terwijl die in de meeste andere Europese landen al werd opgetrokken tot 30 jaar. Italië is de uitzondering met een limiet van 20 jaar. In april 2014 werd echter een nieuwe Europese richtlijn gestemd met betrekking tot de technische controle van voertuigen en voor het eerst werd ook een definitie van een "oldtimer" bepaald. Die moet minstens 30 jaar geleden voor het eerst zijn ingeschreven en het type mag vandaag niet meer geproduceerd worden. Het voertuig moet in zijn originele staat verkeren en er mogen geen essentiële wijzigingen worden aangebracht aan het technische concept van de voornaamste componenten. Praktisch zal België zijn wetgeving binnen de drie jaar moeten aanpassen, dus ten laatste voor 2017, met een inwerkingtreding ten laatste in 2018. Om te voorkomen dat men voor een voldongen feit wordt geplaatst heeft de BFOV het kabinet van minister Jacqueline Galant gecontacteerd. Besprekingen over deze materie zijn aan de gang en de BFOV heeft een voorakkoord bekomen om een overgangsmaatregel te bepalen voor voertuigen die op het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving minimaal 25 jaar oud zijn, maar nog geen 30 jaar bereikt hebben. De volgende maanden zal meer duidelijk zijn.(Belga)

Deze kwestie ligt al langer op tafel. In België wordt een voertuig als oldtimer beschouwd vanaf de leeftijd van 25 jaar, terwijl die in de meeste andere Europese landen al werd opgetrokken tot 30 jaar. Italië is de uitzondering met een limiet van 20 jaar. In april 2014 werd echter een nieuwe Europese richtlijn gestemd met betrekking tot de technische controle van voertuigen en voor het eerst werd ook een definitie van een "oldtimer" bepaald. Die moet minstens 30 jaar geleden voor het eerst zijn ingeschreven en het type mag vandaag niet meer geproduceerd worden. Het voertuig moet in zijn originele staat verkeren en er mogen geen essentiële wijzigingen worden aangebracht aan het technische concept van de voornaamste componenten. Praktisch zal België zijn wetgeving binnen de drie jaar moeten aanpassen, dus ten laatste voor 2017, met een inwerkingtreding ten laatste in 2018. Om te voorkomen dat men voor een voldongen feit wordt geplaatst heeft de BFOV het kabinet van minister Jacqueline Galant gecontacteerd. Besprekingen over deze materie zijn aan de gang en de BFOV heeft een voorakkoord bekomen om een overgangsmaatregel te bepalen voor voertuigen die op het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving minimaal 25 jaar oud zijn, maar nog geen 30 jaar bereikt hebben. De volgende maanden zal meer duidelijk zijn.(Belga)