Vanaf 2013 maken enkel particulieren die een elektrische twee-, drie- of vierwieler (genre Renault Twizy) kopen aanspraak maken op een belastingvermindering van 15 % van het aanschafbedrag. Bedrijven kunnen de onkosten voor een EV nog steeds voor 120 % fiscaal in rekening brengen. Toch is dit volgens de organisatie nog steeds onvoldoende om de meerkost van een EV tegenover een voertuig met thermische motor te dekken. Deze beslissing staat dan ook haaks op wat er in de ons omringende landen gebeurt. In Noorwegen is een elektrische wagen immers goedkoper dan een wagen met verbrandingsmotor omwille van de fiscale voordelen. Elektrische mobiliteit biedt ook kansen aan lokale economie, het verbetert het leefmilieu en kan perfect gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen om zo de klimaatverandering te beperken. Belgie zou op deze manier ook onafhankelijker kunnen worden van olieproducten. Begin dit jaar ondertekenden alle betrokken partijen (Federauto, Febiac, BBLV, NMBS, Febeg, Synergrid, Elia, ASBE) een Nationaal Masterplan met de intentie elektrische mobiliteit te ondersteunen. In het plan werkte op 13 verschillende domeinen en ook de overheid had een rol van betekenis te spelen. In plaats van dit plan mee te realiseren, zet de overheid vandaag een stap terug door het systeem van de belastingvermindering niet te handhaven. ASBE doet vandaag ook een oproep aan de Belgische regeringen om elektrische mobiliteit te blijven ondersteunen.(EDITOR : DLA)

Vanaf 2013 maken enkel particulieren die een elektrische twee-, drie- of vierwieler (genre Renault Twizy) kopen aanspraak maken op een belastingvermindering van 15 % van het aanschafbedrag. Bedrijven kunnen de onkosten voor een EV nog steeds voor 120 % fiscaal in rekening brengen. Toch is dit volgens de organisatie nog steeds onvoldoende om de meerkost van een EV tegenover een voertuig met thermische motor te dekken. Deze beslissing staat dan ook haaks op wat er in de ons omringende landen gebeurt. In Noorwegen is een elektrische wagen immers goedkoper dan een wagen met verbrandingsmotor omwille van de fiscale voordelen. Elektrische mobiliteit biedt ook kansen aan lokale economie, het verbetert het leefmilieu en kan perfect gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen om zo de klimaatverandering te beperken. Belgie zou op deze manier ook onafhankelijker kunnen worden van olieproducten. Begin dit jaar ondertekenden alle betrokken partijen (Federauto, Febiac, BBLV, NMBS, Febeg, Synergrid, Elia, ASBE) een Nationaal Masterplan met de intentie elektrische mobiliteit te ondersteunen. In het plan werkte op 13 verschillende domeinen en ook de overheid had een rol van betekenis te spelen. In plaats van dit plan mee te realiseren, zet de overheid vandaag een stap terug door het systeem van de belastingvermindering niet te handhaven. ASBE doet vandaag ook een oproep aan de Belgische regeringen om elektrische mobiliteit te blijven ondersteunen.(EDITOR : DLA)