Europols jaarverslag van 1998: een doorlichting.

Nog altijd krijgt Europol overwegend vragen in verband met illegale drugshandel. Dat komt natuurlijk door het verleden – als Europol Drugs Unit – van de dienst.

In 1998 ging 60,18 procent van de vragen aan Europol over illegale drugshandel. Dat leert het jongste jaarverslag van de dienst. Bij de overige verzoeken handelde het om bijstand bij illegale immigratie (14,7 procent), autozwendel (13,22 procent), witwassen van misdaadgeld (7,7 procent), mensenhandel (4,17 procent) en smokkel in nucleair en radioactief materiaal (0 procent). Criminaliteitsdomeinen waarvan Europol dan telkens gedetailleerde, vertrouwelijke analyses maakt.

In absolute cijfers stuurden de vijftien lidstaten van de Europese Unie 2298 verzoeken tot bijstand naar Europol. Dat reageerde met 9957 antwoorden: 9782 van de Europol Liaison Officers (ELO’s) en 175 van de misdrijfsanalisten.

Via de Europol National Unit (ENU) in Brussel dienden de Belgische politiediensten vorig jaar 187 verzoeken in. Dat is 17 minder dan in 1997. De vragen tot bijstand van Europol hadden te maken met illegale drugshandel (49 verzoeken), mensenhandel (42), voertuigenzwendel (35), witwasoperaties (35) en illegale immigratie (26). Opmerkelijk voor 1998 is de toename van de vragen in verband met mensenhandel (42 tegenover 29 in 1997) en met illegale immigratie (26 tegenover 15 in 1997). Daartegenover daalde het aantal vragen in verband met illegale drugshandel van 90 in 1997 naar 49.

Deze cijfers zeggen iets over de prioriteiten van de Belgische politie en justitie. In het vlak van mensenhandel ligt het aantal contacten van België aan Europol merkelijk hoger dan dat van andere Europese landen: 18 procent boven het Europol-gemiddelde.

De cijfers van 1998 onthullen ook dat het Centraal Bureau der Opsporingen (CBO) van de rijkswacht bij zijn aanpak van de internationale drugshandel niet altijd via de Europol National Unit passeert. Tenzij de daling (met 45,5 procent) van het aantal verzoeken op het gebied van illegale drugshandel zou voortvloeien uit een verminderde inzet van de rijkswacht. Met deze aanvragen zit België 34 procent beneden het Europol-gemiddelde.

Ook de herverkaveling van het Belgisch politielandschap duikt op in de Europol-cijfers. Men zou kunnen vragen in welke mate het ongenoegen over de Octopus-hervormingen en de wet- Franchimont (zogezegd ter verbetering van de strafrechtspleging) eind vorig jaar het aantal Belgische bijstandsverzoeken aan Europol fors deed dalen. En wellicht ook de aandacht verminderde voor de internationaal georganiseerde criminaliteit.

De twee Belgische verbindingsofficieren in Den Haag, Dirk Valcke en Jacques Vandewiele, kregen vorig jaar 427 vragen van andere EU-lidstaten te verwerken. Wat leidde tot 641 vragen aan én 834 antwoorden van de bevoegde Belgische diensten. In totaal hebben Valcke en Vandewiele 3217 van 36.214 operationele Europol-berichten behandeld. Daarmee is de Belgische delegatie bij Europol een van de actiefste.

Frank De Moor

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content