Patrik Somers over verlies en afscheid nemen.

“Ik sta er versteld van hoe mensen omgaan met de dood. Ze leven alsof ze onsterfelijk zijn en hebben geen levensenergie meer wanneer een dierbare hen ontvalt. Het rouwen is des te pijnlijker wanneer er geen zinvol afscheid geweest is, zij het voor of na de dood.” Aldus Patrik Somers, godsdienstleraar, auteur van Gebroken Wit; Bewust omgaan met de dood en motor achter NDC Horizon (Natuurlijk Dood Centrum) in Antwerpen. Dit centrum biedt mensen informatie en inspiratie over bewust omgaan met sterven en uitvaart, een cruciale overgangstijd die nog steeds massaal in handen van professionals gelegd wordt.

Somers: “Op allerlei vlakken worden wij mondiger, maar op het moment van een overlijden stellen wij ons als afhankelijk consument op tegenover de uitvaartbranche. We geven de dood uit handen. Zo vaak krijg ik van mensen te horen: ‘Dat ik niet deftig afscheid heb kunnen nemen doet zo’n zeer. Zo wil ik niet nog een keer iemand begraven.’

Rouwen is onvermijdelijk als een dierbare sterft, maar wat er allemaal gebeurt tussen de dood en de uitvaart kleurt het rouwproces mee voor de rest van je leven. In feite is dat een heilige tijd, die vraagt om persoonlijke gebaren en rituelen. Wij lenen aan mensen die hierom vragen een ‘woordendoos’ uit, die informatie en inspiratie aanreikt voor wie het uitvaartgebeuren een eigen invulling wil geven. Wat men zelf kan doen in het opstellen van brieven en teksten is krachtiger en geeft naderhand vaak aanleiding tot dankbaar terugblikken. Iemand ten grave dragen is een zeer persoonlijk gebeuren. Vele mensen zoeken dan ook naar een eigen vormgeving.”

Naast het aanreiken van informatie en inspiratie organiseert NDC Horizon ook driedaagse trainingen voor leerkrachten die bewust willen omgaan met rouwende leerlingen. Somers: “En rouwen gebeurt niet enkel na een overlijden. Ook andere verlieservaringen geven aanleiding tot gevoelens die moeilijk verteerd worden als ze niet naar buiten kunnen komen. ‘De beschaving van een volk wordt bepaald door de wijze waarop ze met haar doden omgaat’, zei de Griekse wijsgeer Pericles. Dat gaat ook op voor andere verlieservaringen. Wanneer je tijdens je leven niet hebt leren loslaten of bewust stilstaan bij je sterfelijkheid, val je in een diep gat op het moment dat een afscheid je overkomt. Dood is een heel relationeel gebeuren. Wie we zijn, zijn we dankzij onze relaties met andere mensen. Als een dierbare wegvalt, sterft er een stukje van ons. Het vraagt tijd om dat een plaats te geven. Mensen vertellen me dat het therapeutisch werkt hun beleving hiervan uit te schrijven. Het is voor velen ook troostend om dergelijke verhalen van anderen te lezen. Daarom willen we een bundel samenstellen, Hoe Vlaanderen de dood beleeft. Iedereen is welkom om een tekst over zijn ervaringen rond leven en dood naar ons op te sturen.”

NDC Horizon, Van Trierstraat 18, 2018 Antwerpen, 03/ 237 81 43 (’s avonds).

Patrik Somers, Gebroken wit; bewust omgaan met de dood, Uitgeverij Van Halewyck, 1997.

Ria Goris

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content