Het laatste woord

Body positivity

In het ‘Fotodocument’ over de body positivity-beweging (‘Laat geen kansen liggen omdat je jezelf niet mooi vindt’, Knack nr. 18) vergeten de erg jonge vrouwen te vermelden dat hun zware lichamen snel zullen verouderen en ziek zullen worden: heupen, knieën, voeten en enkels worden iedere dag overbelast door overgewicht en slijten snel. Overgewicht kan leiden tot diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. En dan hebben we het nog niet over het ongemak als er een operatie moet plaatsvinden: voor chirurgen vormt overgewicht een extra risico. Ook gewone screenende onderzoeken zoals een echografie van de buik zijn niet betrouwbaar. Of neem het ongemak bij een gynaecologisch onderzoek bij zware vrouwen, en het risico dat ze lopen bij een zwangerschap of wanneer ze de anticonceptiepil nemen. Waar is de ‘ positivity‘ in het ziekteverhaal?

Sorry, dames, ik wil niet aan fatshaming doen. Natuurlijke rondingen mogen en moeten in de reclames en op Instagram, en niemand is perfect. Maar wat jullie promoten is helaas niet zo goed.

Ann Vuylsteke, huisarts

Schulden

Het artikel over de schuldenindustrie heeft als titel: ‘Je moet mensen met schulden niet straffen. Je moet hen hélpen’ ( Knack nr. 18). Daar valt natuurlijk weinig tegen in te brengen. Maar het zou hierom moeten gaan: ‘Je moet mensen niet met schulden opzadelen, je moet maatregelen nemen om te voorkomen dat ze in problematische schulden terechtkomen.’

De overheid zou het fatsoen moeten hebben om aan haar burgers een universeel basisinkomen uit te betalen dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan.

Er is genoeg geld in omloop, maar dat is ongelijk verdeeld. Met een gezond fiscaal beleid kan de overheid de maatschappij weer gezond maken. Het basisinkomen kan verstrekt worden in de vorm van een negatieve inkomstenbelasting.

Wellicht is ook een hybride basisinkomen de oplossing: 600 euro voor iedere volwassene plus een gezinstoeslag (in de vorm van een korting op de energierekening) van 600 euro.

Net als in de Verenigde Staten zou de winstbelasting voor bedrijven fors omhoog kunnen. Bedrijven hebben geprofiteerd van de automatisering. Personeel kon worden afgestoten. Die mensen hebben nu recht op ‘hun aandeel in de winst’.

Joop Böhm, Amersfoort

Bemoeizucht

In zijn commentaarstuk ‘Bemoeizucht’ ( Knack nr. 18) schrijft Bert Bultinck onder meer: ‘Als politici de lange termijn niet voor ogen houden, dan moeten de rechters het maar doen.’ Met zo’n uitspraak wordt aan de rechters een bevoegdheid toegekend die zij helemaal niet hebben. Rechters moeten de wettelijkheid van de daden van de uitvoerende macht controleren. Het is niet aan hen om richtlijnen (wetten) uit te vaardigen die bepalen wat de uitvoerende macht, zijnde de koning en zijn regering, moet doen.

Indien pressiegroepen zoals Klimaatzaak met de hulp van rechters gaan bepalen hoe wij moeten leven, is dat het einde van de democratie. Waarom zouden er dan nog verkiezingen moeten worden gehouden? De verkozen volksvertegenwoordigers kunnen dan nog wel wetten goedkeuren en de regering kan ze zelfs uitvoeren, maar het zullen niet-verkozen rechters zijn die zullen bepalen dat de richtlijnen van niet-verkozen pressiegroepen voorrang hebben op wetten.

René De Ranter,

Aartselaar

Klimaat

Vlaanderen moet nadenken over een exitplan voor industrieën die zwaar afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zegt journaliste Tine Hens (‘De échte klimaatontkenner is een uitstervende soort’, Knack nr. 18). Als eerste wordt de petrochemie aangehaald. Talloze toestellen zoals stofzuigers en laptops bestaan voor meer dan 90 procent uit producten afgeleid van petroleum. Voor isolatie is dat 100 procent. Ook wieken van windmolens kunnen niet zonder.

Zelfs als buitenstaander zie ik dat de petrochemie al enorme inspanningen heeft gedaan om het milieu te verbeteren, energie te besparen, te recycleren en restproducten als grondstof te gebruiken voor andere producten. Alle pijpleidingen die over of onder de omheiningen tussen bedrijven lopen, zijn daar een voorbeeld van. Ze houden bovendien miljoenen tankwagentransporten van de baan.

Vermoedelijk wordt in het artikel niet de chemie bedoeld maar de petroleumindustrie voor de productie van brandstoffen voor scheeps-, vliegtuig- en automotoren en voor de verwarming van gebouwen. Die zal het moeilijker hebben als we massaal op elektriciteit gaan rijden. Bij mijn weten worden daar geen subsidies in gepompt zoals bij de voormalige steenkoolindustrie, omdat de werkgelegenheid veel bescheidener is. Als wij ons gedrag aanpassen via aangepaste mobiliteit en isolatie, zal die industrie vanzelf krimpen zonder veel reductie van werkgelegenheid.

Dany Mertens

Russische propaganda

Wat een simpel russofoob Koude Oorlog-verhaal over de Russische beïnvloeding via (sociale) media, dat artikel van De Arbiter (‘Hoe Russische propaganda ook Vlaamse politici verleidt’, Knack nr. 19)

Ik ben blij dat Russia Today bestaat, dat vaak informatie geeft over wat westerse media verzwijgen. Die informatie hoeft daarom niet onwaar te zijn. Bovendien geeft het medium westerse dissidenten een forum, die in de westerse mainstream media gemeden worden.

Laten we eens een boekje opendoen over de propaganda en het fake nieuws in de westerse media, die gedomineerd worden door grote mediaconcerns en russo- en sinofobe politici en denktanks. En dat allemaal onder leiding van de imperialistische, agressieve en terroristische Verenigde Staten.

Niek Jansen,

Gent

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content