Koen Meulenaere
Koen Meulenaere Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack

Het Forum: plein in Rome, tussen Capitool en Palatijn, waar burgers samenkwamen om publieke zaken te bespreken en recht te doen.

Mijnheer Geeraerts, de opvang van asielzoekers heeft tijdens de nieuwjaarsperiode voor schrijnende taferelen gezorgd. De overheid krijgt maar geen greep op dit probleem.

Jef Geeraerts: We zijn met onze maatschappij al sinds een jaar of twintig in ‘de Grote Versnelling’ terechtgekomen. Fenomenen die vroeger geleidelijk verliepen, evolueren nu plots enorm snel. Dat wordt gestimuleerd door moderne communicatietechnieken en internationale samenwerking en het heeft ook de mens doen veranderen. Ik zie dat bij jongeren, met wie ik vaak en graag omga. Zij zijn veel materialistischer en egocentrischer dan wij in onze jeugd waren en ze voelen de drang om allerlei zaken snel te verwezenlijken of te verwerven. Iets wat ze eufemistisch ‘kick’ noemen. Uit dat ongeduld spruit makkelijker onrust en agressie voort. Die trend heeft al zijn eigen tegendeel uitgelokt, omschreven met het nieuwe modewoord ‘onthaasting’.

De asielproblematiek is een uitwas van die alom toeslaande versnelling. Want die manifesteert zich ook in de georganiseerde misdaad. De Amerikaanse onderzoeksjournalist Jeffrey Robinson heeft er in zijn boek De Fusie een uitstekende analyse van gemaakt. Hij schetst de samenwerkingsverbanden die tussen de maffiagroepen uit de hele wereld zijn ontstaan. Uit Colombia, de Verenigde Staten, Italië, Oost-Europa en noem maar op. Een van hun recentste activiteiten is een grootschalige en lucratieve mensensmokkel. We hebben op televisie kunnen zien op welke manier mensen in arme streken met valse papieren en valse beloften worden geronseld om tegen een voor hen torenhoge vergoeding hun land te verlaten en een betere toekomst in West-Europa te gaan zoeken. Eens ze hier zijn afgeladen, worden ze berooid en ontredderd aan hun lot overgelaten en worden ze met de ‘bijzonder hartelijke’ en op zijn Belgisch georganiseerde opvang geconfronteerd.

Die mensen aan het Noordstation begrepen onze talen niet, wisten niet waar ze waren, waar ze heen moesten of wat er met hen ging gebeuren. Ze zijn zo goed als allemaal slachtoffers van gewetenloze fraudeurs. De regering probeert wel een lijn in haar asiel- en immigratiebeleid te krijgen, maar ze laat na om de ware vijand te bestrijden: de mensensmokkelaars en de maffia. Het heeft me nauwelijks verbaasd dat de maffia zelfs tot in de Kamer van Volksvertegenwoordigers is binnengedrongen. Wat mij in dit verband verontrust, is waarom sommige kamerleden de negatieve adviezen van de parketten en de staatsveiligheid in positieve hebben omgezet, om zo maffiosi tot Belg te naturaliseren. Ik verwacht van kamervoorzitter Herman De Croo dat hij in deze affaire de onderste steen boven haalt.

Een gecoördineerd Europees beleid ontbreekt.

Geeraerts: Het is nochtans dringend nodig, want alleen staat België machteloos tegen de middelen en de arrogantie van de georganiseerde misdaad. Die bovendien vooral door middel van witgewassen geld volop infiltreert in tal van op het eerste gezicht legaal opererende instellingen en bedrijven. Ik heb dertig jaar geleden al een FBI-man horen waarschuwen: ‘The mob goes legal.’ Zijn voorspelling is ondertussen realiteit. En terwijl de maffia over alle grenzen heen zijn netwerken uitbouwt, zijn onze politiemensen gepreoccupeerd door hun interne geschillen rond de politiehervorming. Voor de golf van homejackings, carjackings, ramkraken en zo meer, hebben ze geen enkele oplossing.

Tegelijkertijd weet de regering geen blijf met de duizenden sukkelaars die plotseling met vrouw en kinderen voor onze neus staan. Die twee fenomenen hebben in se niets met elkaar te maken, hoewel bijvoorbeeld het Vlaams Blok ze graag over één kam scheert, maar achter de schermen trekken wel telkens dezelfde criminele organisaties aan de touwtjes. Ze maken daarbij gebruik van het verdwijnen van het IJzeren Gordijn en van de erbarmelijke situatie in de meeste Oostbloklanden. In ex-Joegoslavië bijvoorbeeld, hebben de oorlogen van de voorbije tien jaar de mensen in een uitzichtloze armoede gestort. En wat na hun eigen gevechten overeind was gebleven, is daarna platgegooid door de verwoestende bombardementen van de NAVO, vooral van de Amerikanen die het weer eens ‘op hun manier’ kwamen doen zoals in Vietnam en Koeweit. Ze zullen het nooit afleren.

Zowel koning Albert als kardinaal Danneels vragen de Belgen meer voor de opvang van vreemdelingen open te staan.

Geeraerts: Koning Albert heeft ons overstelpt met wat Hemingway one hundred dollar words noemde, maar die hebben op mij weinig indruk gemaakt. De koning schrijft ons voor welke verheven gevoelens wij tijdens de heilige kersttijd moeten hebben, maar dat klinkt nogal raar uit de mond van iemand die samen met zijn familie een immens fortuin in het buitenland heeft staan en die zo de fiscus ontduikt en de wetten overtreedt die hij zelf ondertekent. Misschien zijn de voorschriften van de Charismatische Beweging ter zake minder streng, wie weet. Ik vind dat zo iemand geen lessen te geven heeft. Zeker omdat hij, nadat hij plechtig maar onbezield zijn boodschap heeft voorgelezen, terug naar zijn luxueuze appartementen gaat en dan zelf niets doet van wat hij de anderen heeft opgedragen. Hoewel hij over heel wat meer middelen beschikt dan de meesten van ons.

Idem voor de kardinaal, die na de middernachtmis zijn prachtige gewaden aflegt, zich door zijn chauffeur naar het aartsbisschoppelijk paleis laat voeren en het er verder ook bij laat. Dat de koning en de kardinaal het voorbeeld geven met daden, in plaats van met woorden. Hun paleizen staan voor het grootste gedeelte ongebruikt, het is maar een suggestie.

De rechtbank van Ieper heeft Lernout & Hauspie onder strenge voorwaarden een gerechtelijk akkoord toegestaan. Maar de toekomst van het bedrijf blijft onzeker.

Geeraerts: Het is niet zo lang geleden dat L&H-topman Gaston Bastiaens op een persconferentie een vraag van een Amerikaanse journalist over de dubieuze rekeningen minachtend pareerde met: ‘Mijn rekenmachientje is kapot’. Nadien heeft hij die man ook een telraampje gestuurd. Met dat soort arrogantie kan een Amerikaan niet lachen. Lernout & Hauspie hebben zichzelf wellicht zonder het te beseffen in een strijd met de Amerikanen gemanoeuvreerd. Ze hebben Dictaphone overgenomen, in ruil voor wat al snel waardeloze aandelen bleken te zijn. Zwaar gezichtsverlies voor Dictaphonebaas John Duerden en het lijdt geen twijfel dat die man zoiets niet pikt. Dat ratelslanglachje om zijn mond, hetzelfde als bij George Bush, vertelt genoeg. Ik heb het vermoeden dat het John Duerden zelf is die al die voor L&H zo schadelijke informatie naar The Wall Street Journal heeft gelekt.

Jo Lernout heeft nog een poosje een grote mond opgezet, maar is dan plots van de voorgrond verdwenen. Ik heb trouwens nooit begrepen hoe hij nog in het openbaar durfde te verschijnen, terwijl al die kleine beleggers uit zijn streek voor vele miljarden gedupeerd zijn. In Japan zou een man van eer in zo een geval al lang harakiri hebben gepleegd. Het is ontmoedigend om vast te stellen hoeveel fraude en bedrog er overal heerst. Ik geraak langzaam al mijn illusies in de mens kwijt. De vele constructies die L&H hebben opgezet zijn ideaal om zwart geld wit te wassen. En ze zijn enthousiast ondersteund door een hele club van ‘Vlerick-boys’ en ‘managers of the year’, die er omheen fladderden. Allemaal mensen die de mond vol hebben over uitbreiden, overnemen, groeien, speculeren en die nooit hebben gehoord van het Griekse begrip hubris, de overmoed die de goden jaloers maakt en tot wraak aanzet.

Die hubris keert zich ook tegen Interbrew.

Geeraerts: Tot op zekere hoogte een gelijklopend verhaal, al is hier voor zover we weten geen sprake van fraude. Ze hebben 155 miljard frank betaald voor Bass en die toestemming van het Britse ministerie van Handel… ach, die zou wel in orde komen. Dat was een formaliteit. Succesrijke ondernemers durven wel eens onvoorzichtig worden. Hindernissen? Daar walsen we overheen. Als ze de helft van hun 155 miljard kunnen recupereren, mogen ze al van geluk spreken. Het gezicht van de Interbrew-woordvoerder vertelde meer dan zijn woorden. Er zijn mensen die vergoelijkend spreken over ‘des accidents de parcours’. Maar wat Lernout & Hauspie en Interbrew zo kort na elkaar is overkomen, is een ramp voor de Belgische economie en het Belgische imago in het buitenland. To go Flemish, zeggen ze al in Amerika voor iemand die het niet te nauw neemt met de voorschriften en de rekeningen. Ik feliciteer Karel Van Miert, die eens te meer de moed had om ongezouten de waarheid te zeggen en in deze delicate kwestie zijn landgenoten niet te ontzien. Hij spreekt uiteraard met grote kennis van zaken. Wat schril afstak tegen minister van Economie Charles Picqué, die de Britten ook nog eens de les ging lezen. België heeft de jongste tijd weer alle redenen om zijn mond te houden.

De Europese Unie heeft strenge maatregelen opgelegd ter bestrijding van de gekkekoeienziekte. Is de veiligheid van ons voedsel in het gedrang?

Geeraerts: Zeker, en dat is al evenzeer een gevolg van de Grote Versnelling, die ook de voedselproductie en -consumptie voortjaagt. Vroeger was het ondenkbaar dat koeien, varkens of kippen zouden worden gevoed met het meel van hun eigen soortgenoten. Maar de drang naar meer en goedkopere productie is sterker gebleken. Mijn vrouw en ik eten al lang geen vlees meer, maar dat terzijde. Ik vrees dat we in de nabije toekomst inderdaad met een aantal gevallen van Creutzfeldt-Jakob zullen worden geconfronteerd. En dat is een afschuwelijke ziekte, erger dan kanker. De nieuwe Europese maatregelen verbieden het gebruik van dierlijk beendermeel, maar het kwaad is waarschijnlijk al geschied. En dat verbod zadelt ons op met een ander probleem: hoe vernietigen we die enorme voorraden? En ook : wat moeten we met het genetisch gemodificeerde sojameel uit Amerika? Merkwaardig genoeg hebben we voorlopig meer meningen dan argumenten om daar bang voor te zijn.

Hoe dan ook, onze gezondheid en onze voeding worden wel degelijk bedreigd. Kwalen als BSE of het gebruik van hormonen in vlees, worden telkens als alleenstaand beschouwd, terwijl ze allemaal in elkaar grijpen. Ons immuunsysteem, vooral bij jonge mensen, wordt aangetast door het slechte voedsel en door het overmatige gebruik van antibiotica. Dat is des te onrustwekkender omdat de meeste Belgische ziekenhuizen tevergeefs kampen met de Staphylococcus aureus, een bacterie die dodelijk kan zijn voor iedereen die een operatie heeft ondergaan. In Nederland is er tot nu toe maar één ziekenhuis door getroffen en dat is onmiddellijk gesloten. De Nederlanders zijn zich meer van het gevaar bewust. Hun artsen schrijven ook veel minder antibiotica voor.

Bij de militairen heerst er grote ongerustheid over het Balkansyndroom. Soldaten die in ex-Joegoslavië verbleven, zijn mogelijk besmet door verarmd uranium in de NAVO-munitie.

Geeraerts: Zowel de woordvoerder van de NAVO als die van minister van Defensie André Flahaut maakten zich er aanvankelijk van af door te stellen dat het verband niet bewezen is. Maar ze draaien stilaan bij, want van Finland tot Portugal en Italië gaan stemmen op dat de situatie zorgwekkend is. Niet alleen de militairen zijn getroffen. Significanter is dat in de streken waar die pantserdoorborende munitie is gebruikt, ook dertig procent van de plaatselijke bevolking dezelfde symptomen vertoont. Gaande van hoofdpijn en extreme vermoeidheid tot kanker en leukemie. Paradoxaal genoeg doodt radioactiviteit in geconcentreerde vorm – zoals ze bij bestraling wordt toegepast – kankercellen, maar als ze in verspreide vorm wordt ingeademd, initieert ze de woekering ervan. Militaire verantwoordelijken nemen wel vaker een loopje met de veiligheid van hun manschappen en ze hebben de neiging om risico’s te vergoelijken, te negeren of te verbergen. De waarheid vertellen is zeker niet hun eerste bekommernis, ook dat is een vorm van fraude.

Jef Geeraerts is auteur.

JEF GEERAERTS

Koen Meulenaere

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content