Arabische Revolutie

'Waar blijft het Europese Marshallplan voor de Arabische wereld?'