De Klimaatoptimisten

(c) Alessio Romeo

In ‘De Klimaatoptimisten’ presenteert Knack een serie van 52 portretten van mensen, bedrijven en organisaties die voor de problemen van de planeet oplossingen zoeken en ontwikkelen. Alle verhalen vertrekken vanuit de overtuiging dat verandering mogelijk is. Knack realiseerde die verhalen in volle redactionele onafhankelijkheid.

Met zijn Perpetual Planet Intitiative, inbegrepen de Rolex Awards for Enterprise en de associatie met Mission Blue en andere wetenschappelijke programma’s steunt Rolex visionaire individuen, bedrijven en organisaties en hun baanbrekende projecten om de wereld te verbeteren.

In hun benadering van de klimaat- en leefmilieuproblematiek laten Knack en Rolex zich leiden door dezelfde waarden. Beiden ijveren voor een beter besef en een scherper bewustzijn. Terwijl Rolex diegenen steunt die een bijdragen tot een betere wereld en het bewaren van de planeet voor de toekomstige generaties, zet Knack hun visie en hun inspanningen in de kijker.