Vlaanderen maakt werk van studeren achter tralies

18/06/13 om 11:56 - Bijgewerkt om 11:56

Jaarlijks volgen zo'n 3.000 gedetineerden een opleiding binnen de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Vlaanderen maakt werk van studeren achter tralies

Gedetineerden die onderwijs volgen doen dat vooral om meer kans te maken op een betere job na hun vrijlating. Daarnaast zijn ook het behalen van een diploma en het beter functioneren in de samenleving na de vrijlating belangrijke motieven.

Dat blijkt uit de masterproef 'Opleiding- en Onderwijswetenschappen' van An Pijnaerts aan de Universiteit Antwerpen bij 249 gedetineerden.

Studeren maakt ook de tijd die gedetineerden in de gevangenis moeten doorbrengen draaglijker. Ze beschouwen onderwijs als een zinvol tijdverdrijf dat hen in staat stelt om iets bij te leren.

Wie geen onderwijs volgt, geeft als voornaamste reden dat hij/zij het verblijf in de gevangenis liever doorbrengt met werken dan met studeren.

In Vlaanderen en Brussel is ruim de helft van de 11.700 gedetineerden laaggeschoold. Maar liefst 53% kan als hoogste diploma enkel een getuigschrift lager secundair onderwijs voorleggen, wat bij veel gedetineerden het gevolg is van een woelig schoolparcours gekenmerkt door spijbelgedrag op jonge leeftijd en een vroege uitval door schoolmoeheid.

Recidive
Wanneer een gedetineerde vrijkomt, is het van belang dat de reïntegratie in de maatschappij goed verloopt zodat hij of zij niet hervalt. Onderwijs speelt hierin een sleutelrol. Studies tonen aan dat het onderwijsniveau en tewerkstelling de voornaamste voorspellers zijn van recidive, waarbij blijkt dat wie laaggeschoold en/of werkloos is meer kans heeft om te recidiveren.

Dit vormt een belangrijke reden waarom de Vlaamse Gemeenschap werk maakt van het aanbieden van onderwijs aan gevangenen.

Gedetineerden kunnen binnen de muren van hun instelling erkende opleidingen volgen of zich zelfstandig bijscholen via het systeem van afstandsonderwijs. Op die manier kan een gedetineerde alsnog een diploma secundair onderwijs behalen.

Hogere studies

Ook hogere studies zijn mogelijk. De Open Universiteit, een erkende Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, biedt gedetineerden bachelor- en masteropleidingen op afstand aan. ?

Indien onderwijs binnen detentie ervoor zorgt dat gedetineerden na vrijlating minder nieuwe feiten plegen, levert dit een enorme maatschappelijke winst op, stelt Pijnaerts.

Ze pleit er dan ook voor dat er bij de uitbouw van een onderwijsaanbod bijzondere aandacht uitgaat naar beroepsgerichte en maatschappijgeoriënteerde opleidingen voor laaggeschoolde gedetineerden. (TE)

An Pijnaerts doet mee aan de Vlaamse Scriptieprijs. Stuur ook jouw scriptie in en maak kans op €2.500 en persaandacht voor je onderzoek! Meer info op www.scriptieprijs.be

Lees meer over:

Onze partners