Wat David Cameron verwacht van Europa om aan boord te blijven

10/11/15 om 11:05 - Bijgewerkt om 12:15

In een brief aan voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad maakt de Britse premier David Cameron duidelijk welke hervormingen hij van de Europese Unie (EU) verlangt om het Verenigd Koninkrijk aan boord te houden. Volgens hem zijn die lastig, maar niet onoverkomelijk.

Wat David Cameron verwacht van Europa om aan boord te blijven

© Reuters

De in mei van dit jaar herverkozen David Cameron beloofde de Britten dat ze zich ten laatste tegen het einde van 2017 in een referendum zullen mogen uitspreken over de vraag of ze nog langer lid willen blijven van de EU. De premier wil campagne voeren voor het behoud van het lidmaatschap op voorwaarde dat de hervormingen die hij voor ogen heeft, voldoende gehoor krijgen.

Wat Cameron precies wil, onthult hij vandaag in een brief de Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk. Kort voor de officiële publicatie van de brief officieel door het parlement lichtte de Britse premier zijn wensen toe in een toespraak in Londen.

4 principes

Cameron wil van Europa een 'flexibele unie van vrije staten' maken, en stelt doelstellingen in vier domeinen voorop. Zo wil hij de concurrentiekracht van de Europese vrije markt verhogen. Hij vraagt ook expliciet de erkenning dat de euro niet de enige munt is binnen de EU, en dat niet-eurolanden niet benadeeld worden.

De Britse premier wil daarnaast dat het Verenigd Koninkrijk vrijgesteld wordt van het engagement tot verdere integratie van de EU. Nationale parlementen moeten meer macht krijgen om Europese regels af te blokken.

Ten slotte wil Cameron wil ook de sociale rechten van nieuwe migranten beperken. Zij zouden pas na vier jaar over dezelfde rechten mogen beschikken.

'Niet onmogelijk'

Cameron erkent dat zijn eisen moeilijk te verwezenlijken zijn, maar niet onmogelijk - hij sprak van een mission possible. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat we tot een akkoord met de EU zullen komen dat goed is voor de Britten', zei Cameron. Maar als de Britse vragen in dovemansoren vallen, 'sluit hij niets uit'.

Het beloofde referendum komt er hoe dan ook voor eind 2017, maar Cameron wil zich niet op een timing laten vastpinnen.

Bart De Wever: 'Voorstellen ook voor Vlaanderen'

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft de hervormingsvoorstellen van Cameron al toegejuicht. Zijn partij maakt in het Europees Parlement deel uit van dezelfde fractie als de partij van Cameron.

Volgens N-VA-voorzitter De Wever is de huidige Europese Unie niet in staat om in te pikken op de snel wijzigende maatschappelijke realiteit. 'We modderen aan in een bureaucratische en centralistische aanpak. De oplossingen die de EU biedt, veroorzaken al te vaak meer problemen dan dat ze zoden aan de dijk brengen', zegt hij. 'De Britse hervormingsvoorstellen brengen daar verandering in. Cameron doet doordachte voorstellen om onze competitiviteit te versterken en de Unie van onderuit op te bouwen. Het siert hem dat hij daarbij ook de vinger op de wonde legt en misbruiken durft te benoemen. Camerons visie is niet enkel goed voor het Verenigd Koninkrijk, het is goed voor de gehele Europese Unie. En dus ook voor Vlaanderen', aldus de N-VA-voorzitter. De Wever legt de klemtoon op de Britse voorstellen inzake immigratie en sociale zekerheid. 'De EU is gebouwd op gedeelde waarden. Maar die basisprincipes mogen geen excuus worden om de sociale welvaartsstaat te ondergraven. Nieuwkomers kunnen niet dezelfde sociale rechten genieten als zij die al jaren aan de sociale zekerheid hebben bijgedragen. Het vrij verkeer binnen de Unie is geen vrijgeleide om tussen de lidstaten te shoppen, op zoek naar de beste sociale bescherming. David Cameron heeft dat begrepen'. (Belga/KVDA)

Onze partners