Taalboete in Frans parlement voor 'madame le président'

08/10/14 om 05:07 - Bijgewerkt om 05:15

Alleen in Frankrijk : een afgevaardigde van de rechtse oppositiepartij UMP haalde zich een boete op de hals door de voorzitster van de zitting aan te duiden als 'madame le président'. Volgens de interne regels moest hij in dat geval een vrouwelijke aanduiding gebruiken: 'madame la présidente'. 'Madame le ministre', mag dan weer wel.

Taalboete in Frans parlement voor 'madame le président'

Julien Aubert, UMP-afgevaardigde © /

Om het nog ingewikkelder te maken. De Académie française, het eerbiedwaardig instituut dat via doorgaans grijsgeworden heren al eeuwenlang het Frans verdedigt tegen alle onzuiverheden, is het niet eens met de parlementaire regels. Ze vindt dat men door een vrouw "madame la présidente" te noemen "functie en persoon verwart".

In 1998, en dus in weerwil van de Académie, stelde de regering van de socialist Lionel Jospin een circulaire op waarbij voortaan voor "een beroep, graad, functie of titel" een vrouwelijke vorm moest gebruikt worden. "Président" viel onder de regel, maar ministre blijkbaar niet, of daarover verschillen de meningen.

'Vrijheid van expressie'

Député Julien Aubert, die niet aan zijn proefstuk toe is, noemde tijdens een debat over energie, de voorzitster madame le président en kreeg een boete van bijna 1.400 euro aan het been. Hij zei vervolgens netjes "madame la présidente" maar kon toch ook nog eens het wel getolereerde "madame le ministre" in zijn betoog verwerken.

Zijn UMP-fractievoorzitter vond de straf buiten proportie omdat in het parlementair halfrond toch de vrijheid van expressie zou moeten heersen.

Aubert kwam in januari ook al eens in conflict met een commissievoorzitster. Die repliceerde toen: "Merci monsieur la députée".

(RR)

Lees meer over:

Onze partners