Klimaatverandering schaadt kinderen het meest

26/11/15 om 16:26 - Bijgewerkt om 16:26

De impact van de klimaatverandering is het grootst op kinderen. Als er niet snel tot actie wordt overgegaan, zal het aantal kwetsbare kinderen verdrievoudigen tot 1,5 miljard, zegt een nieuw rapport van Unicef.

Klimaatverandering schaadt kinderen het meest

© REUTERS

Het rapport 'Unless We Act Now' werd gelanceerd in de aanloop naar de klimaattop in Parijs die op 30 november van start gaat. Het focust op de gevaren die kinderen wereldwijd ondervinden als een gevolg van de klimaatverandering.

"Kinderen zijn het minst verantwoordelijk voor de klimaatverandering, maar vooral zij en ook hun eigen kinderen zullen met de consequenties moeten leven", zegt Anthony Lake, directeur van Unicef, het kinderagentschap van de Verenigde Naties. "Zoals wel vaker het geval is, zijn het de meest zwakke gemeenschappen die de grootste problemen zullen ondervinden."

Extreem weer

Volgens Unicef leven meer dan een half miljard kinderen in gebieden die vaak overstromen. De meeste daarvan liggen in landen waar minstens de helft van de bevolking in armoede leeft. Nog eens 160 miljoen andere kinderen leven in gebieden die nu al getroffen worden door extreme droogte.

De klimaatverandering zal droogte, overstromingen en extreme weersomstandigheden enkel maar doen toenemen. Extreem weer zal tot meer ondervoeding leiden, en kinderen zullen meer vatbaar worden voor watergerelateerde ziekten zoals malaria en knokkelkoorts.

Nog meer ongelijkheid

Een bijkomend probleem is dat de gezondheidscentra tijdens natuurrampen minder goed bereikbaar zijn. Tijdens de overstromingen in Pakistan in 2010 werden 2,8 miljoen kinderen onder de vijf jaar ziek, terwijl 15 procent van de ziekenhuizen niet meer toegankelijk was en de medicatie niet meer bruikbaar.

Maar kinderen lijden niet enkel op fysiek vlak. Door de extreme droogte in Oost-Afrika in 2011 en de voedselcrisis die daarop volgde, werden kinderen gedwongen om de school te verlaten en gevaarlijke banen aan te nemen om hun families te ondersteunen. Gezinnen werden opgesplitst waardoor kinderen extra blootgesteld werden aan geweld en uitbuiting.

De klimaatverandering zal de bestaande ongelijkheid dus nog verergeren, klinkt het in het rapport. Kinderen die nu al een gebrekkige toegang tot water en sanitair hebben, zullen extra lijden als ze daarbovenop ook te maken krijgen met extreem weer. Het zal hen meer in armoede duwen en meer kwetsbaar maken dan ze nu al zijn.

Miljard meer kinderen lopen gevaar

Van de 530 miljoen kinderen die in gebieden wonen die vatbaar zijn voor overstromingen, hebben 100 miljoen geen toegang tot schoon water en meer dan 270 miljoen hebben geen eigen sanitair.

Van de 160 miljoen kinderen die in droogtegebieden wonen, hebben 130 miljoen geen toegang tot water en sanitair.

In het rapport roept Unicef op tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om een globale stijging van de temperatuur tegen te gaan. Zonder actie zal het aantal meest kwetsbare kinderen tegen 2050 verdrievoudigen tot 1,5 miljard.

Internationale veiligheid

Tijdens de vergadering van de G20 in Turkije waarschuwde secretaris-generaal van de VN, Ban-Ki moon opnieuw voor de gevolgen van de klimaatverandering. "Zelfs een stijging van 2 graden zal gevolgen hebben voor de voedselzekerheid, de economie en de internationale veiligheid", zei Ban aan de aanwezige wereldleiders.

Unicef wil dat ook kinderen als groep worden opgenomen in de gesprekken over de aanpassingen die er zullen gebeuren in het kader van de klimaatverandering.

"Omdat extreme gebeurtenissen meer frequent zullen worden in de toekomst, is het noodzakelijk dat kinderen meer veerkrachtig worden en er ook voor hen in termen van rechtvaardige oplossingen wordt gedacht", stelt het rapport. (IPS/NSK)

Onze partners