BTW-fraude kost Europese Unie miljarden

12/07/11 om 14:31 - Bijgewerkt om 14:31

Europa krijgt maar geen greep op de btw-carrousels. 'De internationale samenwerking loopt volledig mank', zegt Europarlementslid Bart Staes.

BTW-fraude kost Europese Unie miljarden

© Philippe Turpin/ImageGlobe

Europa krijgt maar geen greep op de btw-carrousels. 'De internationale samenwerking loopt volledig mank', zegt Europarlementslid Bart Staes.
Experts kunnen van tevoren voorspellen in welke domeinen nieuwe btw-carrousels zullen opduiken. Toch slaagt men er binnen Europa maar niet in om deze dure vorm van fraude uit te roeien.

'De trage opsporing blijft een van de grote problemen', aldus Europarlementslid Bart Staes, verslaggever van een parlementair advies over de toekomst van de btw. 'Om te beginnen zijn het de lokale belastingdiensten die controles moeten doorvoeren, wat niet altijd even grondig gebeurt. Daarnaast moeten ze de informatie die ze vergaard hebben, zo spoedig mogelijk aan de betrokken lidstaten doorspelen. Helaas werken niet alle landen mee. Vooral de samenwerking met zuiderse landen zoals Portugal en Griekenland laat te wensen over.'

Een bijkomend probleem is dat de Europese richtlijnen lang niet in alle lidstaten zijn omgezet, met als gevolg een kakofonie aan regels. Bovendien is de btw-wetgeving vaak enkel beschikbaar in de eigen taal. Staes pleit daarom voor een omzetting naar drie werktalen, Frans, Engels en Duits.

Hap uit de begroting
De omvang van de btw-fraude is aanzienlijk. Staes: 'Op de totale fiscale fraude in de Europese Unie, die jaarlijks 200 à 250 miljard euro bedraagt, is 80 tot 100 miljard euro toe te schrijven aan fraude met btw. Dat is zowel nadelig voor de schatkist van de individuele lidstaten, alsook voor de Europese begroting die jaarlijks btw-inkomsten van de lidstaten ontvangt: 16,6 miljard op een begroting van 126 miljard.'

Btw-fraude is zorgwekkend en duikt steeds weer op in de nieuwste sectoren. Zo zorgden btw-carrousels met CO2-emissiecertificaten voor gigantische verliezen voor bepaalde lidstaten. Europol schat de niet-aangegeven btw door carrousels met CO2-emissiecertificaten op minstens 5 miljard tussen half 2008 en 2009. Fraudeurs kochten emissiecertificaten van bedrijven in andere lidstaten, zonder btw. Ze transfereerden die naar het land waar ze zelf geregistreerd waren en verkochten ze aan malafide handelaren via verschillende bufferbedrijven. De tussenhandelaars staken de btw op zak en verdwenen. Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland werden zwaar getroffen door de fraude.

Elektriciteit en gas nieuw doelwit

Btw-carrousels lijken onuitroeibaar. Elke nieuwe markt - voor iPads, gms-toestellen of flatscreens - zorgt voor de oprichting van nieuwe btw-carrousels. Experts kunnen trouwens voorspellen in welke markten de carrousels zullen opduiken. Na de fraude met CO2-emissierechten wordt de vrije markt van elektriciteit en gas wellicht het nieuwe doelwit.

Op Europees niveau werden al verschillende initiatieven genomen om de btw-carrousels in te dijken. Maar de allerbelangrijkste stap die men zou kunnen zetten, is het laten verdwijnen van de btw op de factuur, in het jargon de 'verlegging van de heffing' genoemd, die door de Britten al zeer succesvol werd toegepast, aldus Staes. Het is het ei van Columbus: het komt erop neer dat malafide leveranciers de btw niet meer zelf in handen krijgen. De heffing wordt verschoven van de factuur naar de aangifte. De leverancier kan nooit meer aan de haal gaan met de btw van zijn klant, want die wordt niet aan hem betaald. (IVD)

Lees meer over:

Onze partners