'100-tal in Australië geboren kinderen van rechten ontzien'

01/12/14 om 10:50 - Bijgewerkt om 10:50

Ondanks waarschuwingen van de Verenigde Naties overweegt de Australische Senaat een nieuwe asielwet. 'Hondertal kinderen die in Australië geboren zijn, worden als 'ongeoorloofde maritieme intrede' bestempeld en van hun rechten ontzien.'

'100-tal in Australië geboren kinderen van rechten ontzien'

© Reuters

Het betwiste wetsvoorstel voor Migratie en Maritieme Macht zal deze week door de Senaat in Australië besproken worden. Het moet asielzoekers een reis naar het land afraden - zo wordt gezinshereniging en permanente bescherming voor vluchtelingen verhinderd - en zou de machtspositie van de minister van Migratie vergroten en het controleren van zijn beslissingen inkorten.

Schending mensenrechten

Critici beweren dat de overheid er zo de macht zal krijgen om asielzoekers van het grondgebied te verwijderen, ook als zij het risico lopen vervolgd te worden in het land van herkomst. Mensenrechtenactivisten zijn dan ook bezorgd over de uitbreiding van de maritieme macht. Dat zal het namelijk mogelijk maken om mensen op zee aan te houden en naar landen te sturen zonder die daarover in te lichten of toestemming te vragen.

Tot slot zijn critici ook bezorgd over de klassering van zo'n 100 kinderen die in Australië geboren zijn als 'ongeoorloofde maritieme intrede'. Die stempel maakt de kinderen staatloos en ontzegt hen de toegang tot gezondheidszorg en rechterlijke bescherming.

De Verenigde Naties (VN) menen dat het nieuwe beleid de mensenrechten schendt en startte in november onder het VN-comité tegen Foltering een onderzoek naar de asielsituatie in Australië. De behandeling van asielzoekers in centra op het eiland Manus in Papoea-Nieuw-Guinea en op de Republiek Nauru werd onderzocht, alsook de detentie van kinderen en de maatregelen die door het land genomen worden om mensensmokkelaars te bestrijden.

'30.000 bootmensen'

Het uiteindelijke rapport dat op 28 november verscheen, roept Australië op om geen kinderen en jonge gezinnen meer in hechtenis te nemen, tenzij als 'laatste redmiddel', zo schrijft de Britse omroep BBC. Het land wordt ook gevraagd 'geen nieuwe wetgeving of andere maatregelen aan te nemen die de bestaande veiligheid en basisbescherming kunnen beperken en een schending van de verplichtingen onder de Conventie kunnen inhouden.'

Voorts moet Australië verzekeren 'dat alle asielaanvragen grondig bekeken worden en dat de betrokken personen een echte kans krijgen om ongunstige beslissingen over hun aanvraag effectief te betwisten' en 'dat alle asielzoekers toegang hebben tot onafhankelijke, gekwalificeerde en kosteloze juridische bijstand tijdens de volledige asielprocedure.'

Toch verdedigt de Australische regering zijn gedrag tegenover asielzoekers en zo ook het nieuwe wetsvoorstel. Dat laatste moet namelijk het probleem aanpakken van zo'n 30.000 'bootmensen', zoals BBC minister van Migratie Scott Morrison citeert, die het afgelopen jaar onder de voormalige Labor-regering zijn gearriveerd.

Tijdens het verhoor door de VN, verdedigde ook de Australische VN-ambassadeur John Quinn de beslissingen van zijn land: 'Sinds het ratificeren van de Conventie tegen Foltering in 1989 heeft Australië hard gewerkt om te verzekeren dat de wetten, het beleid en de maatregelen stroken met onze internationale verplichtingen', zo bericht BBC.

Claudio Grossman - voorzitter van het comité tegen Foltering en een van de tien onafhankelijke antifolteringspecialisten die deelnamen aan het onderzoek - liet tijdens het verhoor verstaan dat de vluchtelingen in Australië 'in grote onzekerheid leven'. 'In Nauru duren procedures ongeveer tien maanden, in Papoea-Nieuw-Guinea is dat zelfs twee jaar. Ik kan me voorstellen dat zoiets enorme angst bij de mensen teweegbrengt. Ik kan me niet inbeelden hoeveel mensen zich in die centra bevinden, zonder te weten waar ze zijn of wat er gebeurt.'

Asiel in Australië

Asielzoekers komen vooral uit Afghanistan, Sri Lanka, Irak en Iran per boot via Indonesië toe in Australië. Het aantal bootvluchtelingen steeg enorm in 2012 en begin 2013 en heel wat mensen overleefden de reis niet. Om de groeiende instroom te stoppen, heeft de overheid strenge maatregelen genomen die de vluchtelingen moeten afraden de tocht te ondernemen.

Iedereen die in Australië arriveert, wordt aangehouden. Volgens een nieuw beleid worden zij in centra van Nauru en Papoea-Nieuw-Guinea geplaatst. Vluchtelingen worden herplaatst op genoemde eilanden of in Cambodja. De regering van premier Tony Abbott heeft ook 'tow-back'-maatregelen aangenomen, waarbij boten worden teruggestuurd.

Mensenrechtenorganisaties en de VN zijn bezorgd over het nieuwe beleid en de toestand in de centra. Ze beschuldigen Australië ervan hun internationale verplichtingen niet na te komen.

Onze partners