Wat verandert er in het onderwijs?

05/06/13 om 13:25 - Bijgewerkt om 13:25

"De bestaande onderwijsvormen (ASO, TSO, BSO en KSO) zullen op termijn verdwijnen", dat staat te lezen in het onderwijsakkoord dat de Vlaamse Regering vannacht op de valreep heeft bereikt. Bekijk hier de opvallendste veranderingen. Sterker basisonderwijs De regering wil het basisonderwijs versterken, om zo de overgang van de lagere school naar het middelbaar te vergemakkelijken. Om dat in de praktijk om te zetten, wil de regering vooral de nadruk leggen op kennis van het Nederlands, wetenschappen en techniek. Zo komen er in de hoogste graad vakleerkrachten voor onder andere Frans, muzische vorming, techniek en wetenschappen. Brede eerste graad De eerste graad wordt voor alle leerlingen gelijk. Er wordt een basispakket gemaakt waarin alle thema's en interessegebieden aan bod komen, waar de leerlingen zich in de hogere in kunnen verdiepen. Scholen krijgen binnen dat pakket de ruimte om sterke leerlingen verder uit te dagen en om zwakkere leerlingen bij te spijkeren. Nieuwe structuur De opdeling in ASO, TSO, BSO en KSO is volgens de regering achterhaald. Ze wordt vervangen door vijf interessegebieden: ? Wetenschap en Techniek ? Taal en Cultuur ? Welzijn en Maatschappij ? Kunst en Creatie ? Economie en Organisatie Daarbinnen kunnen zij kiezen in 3 onderverdelingen, afhankelijk van het doel dat ze willen bereiken: ? Verder studeren ? Een job na het einde van de schoolloopbaan ? Een richting die beide opties openhoudt Domeinscholen Door de nieuwe onderverdeling zullen er domeinscholen komen waar verschillende opties geboden worden in één of meerdere domeinen. Je zal dan binnen een interessegebied kunnen kiezen voor een doorstroomrichting, een arbeidsmarktgerichte opleiding, of een combinatie van beide. Niet voor meteen De onderwijshervorming die nu afgesproken is, gaat nog niet meteen in. Pas in 2016, zal ze van kracht worden. Als de volgende Vlaamse regering tenminste niet beslist om alles te herzien.

VTM Nieuws Binnenlandmeer video's

VTM Nieuws Buitenlandmeer video's

VTM Nieuws Binnenlandmeer video's

VTM Sportmeer video's

VTM Stadionmeer video's

Onze partners