Restanten van Hitlers Atlantikwall door de lens van Stephan Vanfleteren

Restanten van Hitlers Atlantikwall door de lens van Stephan Vanfleteren

Ludo Bekkers - Topfotograaf Stephan Vanfleteren dompelde zich onder in de geschiedenis van een harde en tragische oorlog. Hij deed er jaren over om ze te vinden en te registreren, soms, bij onverwachte springtij, met het gevaar van zijn leven en het verlies van een aantal kostbare telelenzen.