'Laat kinderen die gisteren wilden sterven vandaag niet alleen'

'Laat kinderen die gisteren wilden sterven vandaag niet alleen'

Oona Wyns - 'Een online tool voor ouders van kinderen en jongeren die een zelfdodingspoging deden, is nodig. Maar laat ons ook de kinderen zelf niet vergeten', zegt Oona Wyns van de Jong Socialisten en oprichtster van Peer Support Vlaanderen.

Hoe kunnen we sexting op een veilige manier laten verlopen?

Hoe kunnen we sexting op een veilige manier laten verlopen?

Mensenkennis.be - Als we in de huidige digitale wereld jongeren het recht op seksuele zelfexpressie niet willen ontzeggen, dan moet er worden ingezet op het creëren van een veiliger online klimaat.

Wil je kind niet studeren? Zo geef je het weer goesting

Wil je kind niet studeren? Zo geef je het weer goesting

An Swerts - Hoe motiveer je je kind als het zijn taken en activiteiten in en buiten de school niet ernstig neemt of het hoofd laat hangen? Hoe geef je het weer goesting om het beste van zichzelf te geven?

'5 kanttekeningen bij de verlaging van de minimumlonen voor jongeren'

'5 kanttekeningen bij de verlaging van de minimumlonen voor jongeren'

Matthias Somers - De regering wil de brutolonen voor jongeren van minder dan 21 jaar verlagen. Zo wordt het interessant voor bedrijven om jongeren aan te werven, is er minder werkloosheid en zijn ook de jongeren tevreden. Een win-win-winsituatie? Toch niet, vindt Matthias Somers van Minerva.