VN waarschuwt: Nu iets doen aan klimaat, anders is het te laat

16/01/14 om 23:18 - Bijgewerkt om 23:18

Als de wereld nog eens vijftien jaar wacht om op te treden tegen klimaatverandering, kan het probleem zo groot worden dat er met de huidige technologieën niets meer aan te doen valt. Dat zegt het klimaatpanel van de VN.

VN waarschuwt: Nu iets doen aan klimaat, anders is het te laat

Shanghai baadt in de smog: CO2-emissies in China doen onze inspanningen teniet. © BELGAIMAGE

Ondanks alle goede voornemens gaat het steeds slechter met de strijd tegen klimaatverandering stelt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in een nog niet verschenen rapport dat uitlekte in de New York Times. Vooral door toedoen van groeilanden als China groeit de uitstoot van broeikasgassen als CO2 nog steeds.

Overheden geven nog steeds meer geld uit aan subsidies voor fossiele brandstoffen dan aan schone energie. Het aandeel van kerncentrales, die geen broeikasgassen uitstoten, in de wereldenergievoorziening is gedaald.

Als dat nog vijftien jaar zo doorgaat, zal klimaatverandering met de huidige technologieën niet meer tot staan te brengen zijn, waarschuwt het IPCC. Dan zullen we CO2 uit de lucht moeten halen en ondergronds opslaan. Of zulke technologieën ooit haalbaar zullen zijn, is niet duidelijk. Bovendien zouden ze hoogstwaarschijnlijk zeer duur zijn.

Kyoto wordt niet gehaald

Het rapport stipt aan dat de politieke wil om klimaatverandering tegen te gaan weliswaar groter is dan voorheen, maar dat is niet voldoende. Een aantal ontwikkelde landen hebben hun emissies teruggebracht, maar dat wordt tenietgedaan door een land als China. Dat fabriceert goederen voor de ontwikkelde wereld. Het Westen heeft zijn CO2-uitsoot dus als het ware gedelokaliseerd.

Ondanks de grotere politieke wil worden de doelstellingen van het klimaatverdrag van Kyoto uit 1997 niet gehaald. Dat heeft te maken met de onwil van de VS om het verdrag te ratificeren, maar ook met het feit dat men de ontwikkelingslanden destijds uitzonderingen toestond. Dat vindt het IPCC achteraf gezien een vergissing.

Ondertussen zijn onderhandelingen aan de gang voor een nieuw klimaatverdrag, maar dat wordt pas in 2020 van kracht. Bovendien is niet duidelijk of China en de VS, de grootste CO2-vervuilers, mee willen.

Catastrofale hittegolven

In 2010 werd overeengekomen dat de gemiddelde temperatuur van de planeet met niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Boven dat niveau zijn de gevolgen van klimaatverandering niet meer te overzien en krijgen we te maken met catastrofale hittegolven, overstromingen, droogtes en stijging van de zeespiegel, stelt het rapport.

Om dat te vermijden moet het CO2-gehalte van de atmosfeer volgens het IPCC onder de 500 ppm (deeltjes per miljoen) blijven. Onlangs werd 400 ppm overschreden.

Als de emissies blijven groeien tot 2030, wordt het onmogelijk om onder 500 ppm te blijven, waarschuwt het IPCC. Willen we de planeet dan leefbaar houden, dan zullen we technologieën moeten ontwikkelen - en massaal inzetten - om meer CO2 uit de atmosfeer te halen dan we erin pompen. Of dat haalbaar is, is op dit moment niet duidelijk.

Het 290 pagina's tellende rapport waar de New York Times de hand op legde is, nog niet definitief. Voorzien wordt dat het in april officieel verschijnt.

Onze partners