Maatregelen Obama klimaatverandering 'slechts symptoombestrijding'

04/11/13 om 12:13 - Bijgewerkt om 12:14

Amerikaans president Barack Obama heeft bevolen de VS voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Goed nieuws, vinden milieuorganisaties en wetenschappers, maar ze hekelen dat Obama zich enkel op symptoombestrijding richt.

Maatregelen Obama klimaatverandering 'slechts symptoombestrijding'

Barack Obama © REUTERS

De Amerikaanse president Barack Obama heeft het bevel gegeven om de VS voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Het order is een belangrijk signaal aan het land en de wereld dat de regering-Obama de klimaatverandering ernstig neemt.

Obama tekent het presidentiële besluit iets meer dan een jaar nadat Orkaan Sandy een spoor van vernieling trok door New York, en de kwetsbaarheid van de Verenigde Staten voor de gevolgen van de klimaatverandering pijnlijk duidelijk werd. De president richt nu een werkgroep op om het land voor te bereiden op nog meer onheil.

In het besluit worden enkele van de gevolgen opgesomd waar de VS mee te maken kunnen krijgen. "De impact van de klimaatverandering - inclusief meer lange periodes van extreme hitte, zware neerslag, meer bosbranden, meer ernstige droogtes, het smelten van de permafrost, verzuring van de oceanen en stijging van de zeespiegel - treft nu al gemeenschappen, natuurlijke rijkdommen, ecosystemen, economieën en de volksgezondheid in het hele land", stelt het order. "Bovendien is die impact vaak het hardst voor gemeenschappen die het economisch al moeilijk hebben en voor ecosystemen die al onder druk staan."

Nauwere samenwerking

Om die risico's aan te pakken is een goede voorbereiding nodig, nauwe samenwerking en een gecoördineerde planning door de federale overheid, stelt het Witte Huis. De president wil daarom dat overheidsinstellingen het mogelijk maken voor steden om zich aan te passen, en meer aandacht hebben voor natuurlijke stormweringen zoals duinen of draslanden. Er moet technische ondersteuning komen en betere knowhow bij rampenbestrijding. Tot slot moet de wetenschappelijke kennis en informatie beter doorstromen, zodat gemeenschappen de risico's kunnen inschatten.

Verdeelde reacties milieverenigingen en wetenschappers

Milieuverenigingen en wetenschappers zijn blij dat het Witte Huis een belangrijk signaal geeft in eigen land en in de wereld dat de VS de klimaatverandering ernstig nemen. Maar tegelijk is er ook kritiek: het order beperkt de aanpak van het probleem tot de symptomen van de klimaatverandering. Er wordt niet gepleit voor een aanpak van de oorzaken, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en overconsumptie.

In de VS raken de Republikeinen steeds meer verdeeld over de klimaatverandering, zo blijkt oervigens uit een telefonische enquete van het Pew-onderzoekscentrum bij 1.500 Amerikanen. In de Tea Party gelooft maar een kleine minderheid dat de planeet opwarmt, in de rest van de partij is dat een meerderheid.

De helft van de Republikeinen ziet stevige bewijzen voor de opwarming van de aarde, dat is 15 procent meer dan vier jaar geleden. Maar de interne verdeeldheid neemt toe. Bij de Tea Party, het meest conservatieve deel van de Republikeinen, vindt maar een kwart van de mensen dat de aarde opwarmt, bij de andere Republikeinen is 61 procent die mening toegedaan.

Onder de Democraten is de interne verdeeldheid over de klimaatverandering veel minder groot. Daar is een grote meerderheid (88 procent) er wel van overtuigd dat de planeet opwarmt.

Alleen over de oorzaak lopen de meningen uiteen, maar ook daar minder uitgesproken dan bij de Republikeinen. Drie kwart van de progressieve Democraten wijst de mens aan als oorzaak, bij de gematigde en conservatieve vleugel daalt dat tot 58 procent.

Geen klimaatverandering

Over de partijgrenzen heen ziet twee derde van Amerikanen duidelijke bewijzen dat de planeet opwarmt. Van de Amerikanen die geen bewijzen zien voor de klimaatverandering, vooral Republikeinen dus, zegt de ene groep dat er gewoon geen verandering is, en de andere groep dat we nog niet genoeg weten om van opwarming te kunnen spreken.

Bij de Tea Party zegt 41 procent dat er gewoon van geen klimaatverandering sprake plaatsvindt, bij de andere Republikeinen verdedigt slechts 13 procent die stelling, bij de Democraten 4 procent.

Het Pew-onderzoekscentrum deed de telefonische enquête vorige maand bij 1500 Amerikanen.

(IPS/SD)

Onze partners