Europese Commissie geeft België laatste waarschuwing over fijn stof

20/02/14 om 17:38 - Bijgewerkt om 17:38

De Commissie meent dat België al jarenlang onvoldoende inspanningen levert om de vervuiling te beperken en vraagt dringende maatregelen.

Europese Commissie geeft België laatste waarschuwing over fijn stof

© belga

De Europese Commissie heeft België een laatste waarschuwing gegeven over de uitstoot van fijn stof. De Commissie vraagt dringende maatregelen. Zoniet dreigt een procedure voor het Europese Hof van Justitie.

België had volgens de Europese regelgeving al sinds 2005 maatregelen moeten nemen om de bevolking te beschermen tegen fijn stof (PM10). In Brussel, Luik, Vlaanderen en de Gentse en Antwerpse havengebieden in het bijzonder worden burgers sindsdien blootgesteld aan ongezonde PM10-waarden, zo stelt de Commissie.

De Commissie tikte België al eerder op de vingers. Drie jaar geleden werd ons land al eens voor het Hof van Justitie gedaagd en in november 2012 volgde een nieuwe aanmaningsbrief. De Commissie eist nu "snelle, vooruitziende en doeltreffende" stappen om ervoor te zorgen dat de periode waarin de Europese normen worden overtreden zo kort mogelijk wordt gehouden.

Oosterweelverbinding

Volgens Bond Beter Leefmilieu bewijst de Europese procedure dat de Belgissche actieplannen tegen fijn stof niet volstaan. De plannen bevatten volgens de organisatie te weinig maatregelen gericht op uitlaatgassen. Maatregelen als het beperken van de snelheid op smogdagen hebben enkel een tijdelijk effect, meent BBL.

BBL vraagt van de federale en regionale overheden een gezamenlijk actieplan met structurele maatregelen en dringt er ook op aan dat wordt afgezien van projecten die fijn stof in de hand werken, zoals de Oosterweelverbinding, een bredere Brusselse Ring of nieuwe shoppingcentra.

Fijn stof is afkomstig van de uitstoot door de industrie, het verkeer en de verwarming van woningen en kunnen astma, cardiovasculaire problemen, longkanker en vroegtijdige sterfte veroorzaken. Heel wat lidstaten kampen al jaren met grote moeilijkheden om de Europese normen over fijn stof te respecteren. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners