Meyrem Almaci (Groen)
Meyrem Almaci (Groen)
Voorzitter en kamerlid voor Groen
Opinie

04/07/12 om 14:17 - Bijgewerkt om 14:17

'N-VA democratiseert hard core Vlaams Blokkers'

N-VA democratiseert hard core Vlaams Blokkers, vindt Meyrem Almaci (Groen). Want Vlaams Belangers als Jurgen Ceder verwerpen de ondemocratische standpunten van het VB niet.

'N-VA democratiseert hard core Vlaams Blokkers'

© Belga

Toegegeven, we zijn het ondertussen al wat gewend geraakt, het partijgehop. In het centrum van de politiek wisselen geregeld mandatarissen van partij, meestal in tijden van verkiezingen. Sommigen wisselen daarbij van partij als van jas, al naargelang de electorale mode van het moment. Maar met de overstap van Jurgen Ceder naar de N-VA is een nieuwe grens verlegd.

Ik weet het wel, de N-VA is nooit voorstander van het cordon geweest. Maar met de komst van ondertussen ruim 30 VB'ers wordt het systeem van het cordon sanitaire wel op een heel bijzondere manier geneutraliseerd. Belangers, in het geval van Ceder zelfs hardcore Blokkers, worden ingelijfd bij een democratische partij en zo 'gedemocratiseerd'.

Jurgen Ceder is officieel een van de co-auteurs van het geactualiseerde 70-puntenplan (samen met de reeds door N-VA ingelijfde Karim Van Overmeire), lid van het VB-partijbestuur, zaakvoerder van de BVBA Vlaams Blok en hoofd van de juridische dienst ten tijde van het racismeproces tegen het VB. Ceder was in zijn jeugdjaren ook praeses van het NSV. Een studentenvereniging die claimde 'partijloos' te zijn, maar zich nooit achter de antiracismewet heeft willen scharen. Laat staan dat ze de Rechten Van de Mens onderschrijft.

Het NSV heeft in haar 36-jarig bestaan heel wat gewelddadige incidenten op haar naam staan. Het meest bekende is de vechtpartij bij de bezetting van het STUC, het gebouw van de Algemene Studentenraad in Leuven (ASL). Het is op deze 'actie' van het NSV dat de beroemde gemaskerde foto van Philip Dewinter werd getrokken. Bij die bezetting liep een student een open beenbreuk op. Verschillende getuigen wezen de toenmalige praeses, Jurgen Ceder, aan als dader. Pittig detail: het ASL heeft de toelage indertijd afgewezen omdat het NSV racistisch, fascistisch en pro-apartheid zou zijn. Ze haalde daarbij voorbeelden aan uit het NSV-blad Signaal (nu: Branding). Signaal was ook de naam van het nazi-propagandablad uit WOII. Iets te veel toeval om nog aangenaam te zijn.

Vergelijkbare verhalen zijn er te vertellen over Karim Van Overmeire (ex-Voorpost, ex- voorzitter van VB-jongeren, co-auteur van het 70puntenplan, 30 jaar lid) en Bruno Stevenheyndens (ex-NSV, 25 jaar lid) . Met die laatste had ik in het verleden het 'genoegen' enkele debatten te mogen delen in het Waasland, waar ik soms de meest ranzige racistische praat te verduren kreeg. Samen met Jurgen Ceder zijn zij, na een korte 'ontluizingsperiode' nu respectabele politici. Que?

Iedereen kan zijn leven beteren. Maar met een track record als van deze heren zou een publieke afstandname en veroordeling van de racistische standpunten van het VB een onlosmakelijk element moeten zijn van eender welke overstap naar een andere partij. Het gaat hier tenslotte om leden van een partij die voor haar oproepen tot onverdraagzaamheid werd veroordeeld.

Het lijstje overlopers van het VB oogt ondertussen steeds langer. Verschillende onder hen zijn heel hun volwassen leven actief geweest binnen fascistische kringen en hebben mee de bakens uitgezet voor het beleid van het VB. De aanvaardingsprocedure voor deze overlopers binnen de N-VA blijft echter bijzonder schimmig. We moeten het doen met de uitspraak dat racisten niet welkom zijn.

Nochtans benadrukt Ceder vandaag dat het motief voor zijn overstap niet ligt in de ondemocratische standpunten van het VB, maar in de kans deel uit te maken van een partij die de macht van de traditionele partijen kan breken. Hij blijft dus achter de inhoud van het programma van het VB te blijven staan. Het is de 'gang van zaken' binnen de partij die hem tot zijn ontslag heeft geïnspireerd.

Het feit dat figuren als Ceder vandaag probleemloos de democratische toets van de N-VA passeert, is meer dan een fait divers. De N- VA probeert uit alle macht een brede volkspartij te worden. Maar het is nu al duidelijk dat dit niet voor 'gansch' het volk zal zijn.

Meyrem Almaci

Onze partners