1 op 3 patiënten die vragen om euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden, sterft na euthanasie

28/07/15 om 06:00 - Bijgewerkt op 27/07/15 om 14:26

Van 100 patiënten die tussen oktober 2007 en december 2011 doorverwezen werden voor verdere uitklaring van hun vraag om euthanasie op basis van ondraaglijk psychisch lijden, overleden er uiteindelijk 35 na euthanasie. Acht patiënten met een ontvankelijk verklaarde euthanasievraag zagen af van euthanasie omdat de wetenschap dat hulp mogelijk was, voldoende geruststellend was. Artsenkrant kon de studie inkijken.

1 op 3 patiënten die vragen om euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden, sterft na euthanasie

© Thinkstock

Die studie van zes Belgische artsen en wetenschappers is vandaag ook in het British Medical Journal (BMJ) verschenen. Het is voor het eerst dat een dergelijke studie wordt gepubliceerd.

De Belgische euthanasiewet dateert van 2002 en samen met Nederland en Luxemburg is ook in België euthanasie op basis van ondraaglijk psychisch lijden onder zeer strikte voorwaarden toegelaten. Zo moet de aandoening, naast 'ondraaglijk lijden', ook onbehandelbaar zijn. Er mag geen perspectief zijn op duurzame verbetering en er mag geen doeltreffende therapie beschikbaar zijn met degelijke resultaten.

Alle honderd patiënten uit de studie waren Nederlandstalig en werden doorverwezen naar psychiater en Leif-arts (arts die toegetreden is tot het Leif End Information Forum en die specifiek is opgeleid voor de begeleiding bij het levenseinde) dr. Lieve Thienpont voor psychiatrisch consult na een aanvraag voor euthanasie bij de huisarts (55), een Leif-arts (36) of andere (9).

Psychologische geruststelling

Van de 100 patiënten (77 vrouwen en 23 mannen tussen 21 en 80 jaar, gemiddeld 47 jaar) waren 90 patiënten eerder al gediagnosticeerd met meer dan één psychiatrische aandoening, vooral depressie (58) en/of een persoonlijkheidsstoornis (50). 38 van de patiënten werden doorverwezen voor bijkomend testonderzoek en/ of behandeling. Opvallend daarbij is dat 12 patiënten de bijkomende diagnose van Aspergersyndroom kregen.

Bij 48 van de 100 patiënten die euthanasie omwille van psychisch ondraaglijk lijden hadden gevraagd, werd de vraag ontvankelijk verklaard, en bij 35 werd euthanasie ook effectief uitgevoerd. Twee patiënten pleegden zelfmoord nog voor de euthanasie-uitvoering. 11 patiënten stelden de euthanasievraag uit of trokken deze terug in, waarvan acht expliciet aangaven dat de goedkeuring psychisch voldoende geruststellend was om de euthanasie uit te stellen, twee hun aanvraag introkken onder druk van de familie en bij één patiënt de euthanasie niet kon doorgaan omdat de betrokkene opgenomen was in een penitentiaire instelling.

Ook de 52 patiënten wier euthanasie-aanvraag geen gevolg had, werden eind 2012 geëvalueerd. 38 van hen trokken hun aanvraag in, nog voor de procedure was afgelopen. Voor acht loopt de procedure nog verder. Vier pleegden zelfmoord, één patiënt stierf na palliatieve sedatie en één patiënte overleed aan haar aandoening (anorexia nervosa).

Lees meer over:

Onze partners