Werknemers en horeca-sector tegen online zetten inspectieverslagen Voedselagentschap

14/02/14 om 12:03 - Bijgewerkt om 12:03

De plannen van het Federaal Voedselagentschap om inspectieverslagen online te zetten, worden niet overal op gejuich onthaald. Unizo en NSZ vinden het geen goed idee, terwijl Horeca Vlaanderen afwachtend reageert. Consumentenorganisatie Test-Aankoop is tevreden.

Werknemers en horeca-sector tegen online zetten inspectieverslagen Voedselagentschap

© Reuters

De plannen van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) om inspectieverslagen online te zetten, worden niet overal op gejuich onthaald. Ondernemersorganisaties Unizo en NSZ vinden het geen goed idee, terwijl de federatie Horeca Vlaanderen afwachtend reageert. Consumentenorganisatie Test-Aankoop is wel tevreden.

Het FAVV overlegt momenteel met de sector onder welke vorm inspectieverslagen van horecazaken openbaar gemaakt kunnen worden. Voor NSZ kan het niet dat die verslagen online komen, 'te meer omdat het kan gebeuren dat het voedselagentschap na een controle pas ten vroegste vier jaar later terugkeert', zegt voorzitter Christine Mattheeuws. 'Wat voor ons eventueel wel kan, is dat burgers zelf bij het voedselagentschap informatie kunnen opvragen over de hygiëne van een bepaalde eetgelegenheid.'

De Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's gaf eerder al een negatief advies om die verslagen integraal online te plaatsen.

Een compromis, via een sterren- of verkeerslichtensysteem, is volgens NSZ 'veel te beperkt en te ongenuanceerd om de complexiteit en de heterogeniteit van de sector te vatten'. 'Bovendien bestaat er nu al een systeem van smileys, zodat het voor de consument wel heel verwarrend kan worden.'

Ook Unizo reageert afwijzend. 'Voor alle duidelijkheid, we zijn niet tegen transparantie noch tegen controle. Maar ondernemers te kijk zetten op het internet is niet de methode', stelt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Hij benadrukt dat 'een absolute minderheid echt helemaal niet in regel is waardoor de voedselveiligheid in gevaar komt'. 'De rest is ofwel volledig in orde ofwel gaat het over kleine zaken, maar die de voedselveiligheid niet in gevaar brengen.'

Horeca Vlaanderen wacht het overleg met de sector en het FAVV verder af, vooraleer haar standpunt bekend te maken. 'De idee om op een transparante manier te werk te gaan, daar zijn we an sich niet tegen', klinkt het. 'We willen wel vermijden dat ook goede leerlingen de dupe worden. Stel dat iemand een kleinere administratieve fout maakt en dat staat in een gepubliceerd verslag, dan mag dat nog zo genuanceerd gecommuniceerd worden, die zaak krijgt al snel een stempel. Sommige aanpassingen kunnen al na een dag uitgevoerd worden, terwijl die verslagen online blijven circuleren.'

Test-Aankoop: 'Consument heeft recht op goede informatie'

Onder meer Test-Aankoop strijdt al jaren om inspectieverslagen in te kijken. In procedures via de Wet Openbaarheid van Bestuur schermde het FAVV met privacy-argumenten, maar een arrest van de Raad van State van 21 november 2013 veegt die van tafel. In niet mis te verstane bewoordingen staat in de beoordeling dat de inhoud van de verslagen louter milieuhygiënische informatie is. 'De rapporten, waarvan kopie wordt gevraagd, bevatten een beoordeling door de overheid van de mate waarin een horeca-onderneming in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften (...) Het feit dat bepaalde horecazaken niet in orde zouden zijn met bepaalde kwaliteitsvereisten maakt, anders dan de verzoekende partij weerhoudt, geen vertrouwelijke economische en industriële informatie uit.'

Test-Aankoop reageert dan ook tevreden. 'De consument heeft het recht om goed geïnformeerd te zijn over de risico's met betrekking tot voedselveiligheid', luidt het daar. Denemarken plaatst overigens al jaren controlerapporten online en werkt ook met een systeem van smileys. (belga/SD)

Onze partners