Vrouwen blijven heel zwak vertegenwoordigd in directiecomités

25/01/16 om 11:34 - Bijgewerkt om 11:34

Gendergelijkheid in Belgische directiecomités is nog veraf. Bijna de helft van alle directiecomités telt geen enkele vrouw.

Vrouwen blijven heel zwak vertegenwoordigd in directiecomités

In de Europese Unie is slechts 3 procent van de CEO's een vrouw © iStock

Bijna de helft van alle directiecomités die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2014 heeft onderzocht, telt geen enkele vrouw. In vier op de tien zetelde er welgeteld één. Dat blijkt uit een evaluatie van de wet van 2011, over de verplichte aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen, economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij.

Hoewel de wet dus enkel van toepassing is op de bestuursraden, en niet op de directiecomités, maakte het Instituut ook een balans op van de gendergelijkheid in die strategische en beslissingsfuncties. Exact 47,8 procent van de onderzochte directiecomités had geen enkele vrouw, 39,1 procent amper één. Hoe kleiner de onderneming, hoe meer gelijkheid. In overheidsbedrijven zijn vrouwen amper aanwezig in de directiecomités en in sommige gevallen zelfs helemaal niet. De directiecomités van alle onderzochte bedrijven samen bevatten 12,1 procent vrouwen, bij overheidsbedrijven zakte dat tot 6,6 procent.

Genderquota

Volgens het Instituut gaat het zelfs zover dat sommige overheidsbedrijven die de wet op de quota in de bestuursraden wel naleven, zoals de NMBS, of nog beter doen, zoals bpost, geen enkele vrouw in hun directiecomité hebben. Het Instituut beveelt daarom aan om ook genderquota op te leggen voor de directiecomités van beursgenoteerde ondernemingen en autonome overheidsbedrijven.

Want de resultaten van de genderquota in de bestuursraden zijn wel "bemoedigend" en bewijzen volgens het Instituut dat "een dwingende aanpak werkt". Het percentage vrouwen in de bestuursraden van de onderzochte bedrijven is op zes jaar verdubbeld: van 8,2 procent in 2008 naar 12,7 procent in 2012 en 16,6 procent in 2014.

Moederschap of carrière

Delen

Seksistische stereotypen blijven voortbestaan in sommige bedrijven en sectoren

Toch wijst het Instituut er ook op dat de minimumdoelstelling van minstens een derde vrouwen nog lang niet bereikt is bij een groot aantal bedrijven. In 2014 haalde 21 procent van de onderzochte bedrijven, of 25 van de 119, het derde vrouwen dat in de wet wordt opgelegd. In 2012 was dat nog 13,6 procent. Alle overheidsbedrijven en de Nationale Loterij haalden de wettelijke doelstelling in 2014. De wet is al van toepassing voor de overheidsbedrijven sinds 2012, maar voor de grote beursgenoteerde bedrijven geldt ze pas vanaf 2017, voor de kleine vanaf 2019.

"Het feit dat veel vrouwen nog vaak moeten kiezen tussen moederschap en carrière en dat ze binnen hun gezin het meeste werk verzetten in het huishouden en de opvoeding, en het feit dat seksistische stereotypen blijven voortbestaan in sommige bedrijven en sectoren kunnen een verklaring zijn voor deze zwakke vrouwelijke vertegenwoordiging", zegt de adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Liesbet Stevens.

Het Instituut roept daarom op om de systemen voor ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking te beschermen, versterken en flexibeler te maken. Ook moeten vaders meer aangemoedigd worden om er gebruik van te maken. (Belga/AVE)

Lees meer over:

Onze partners