UGent ontkent doofpotoperatie na beschuldigingen seksuele intimidatie

13/06/16 om 15:49 - Bijgewerkt om 16:17

In een persbericht veroordeelt de UGent elke vorm van grensoverschrijdend gedrag, nadat de voorbije dagen verhalen opdoken van doctoraatsstudenten die spreken over "seksuele intimidatie". Wel kan de universiteit momenteel maar weinig bijkomende stappen ondernemen, omdat er (nog) geen formele klachten zijn.

UGent ontkent doofpotoperatie na beschuldigingen seksuele intimidatie

Anne De Paepe © Belga

De UGent ontkent "met klem" dat er sprake zou zijn van een "doofpotoperatie" of het ontmoedigen van personeelsleden en medewerkers om dergelijke feiten te melden of aan te klagen. "Wel integendeel, in uitvoering van het KB betreffende preventie van psychosociale risico's, heeft de UGent al langer de nodige procedures om dergelijke gevallen aan te pakken en roept zij haar medewerkers op om zaken als seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden", klinkt het in een mededeling.

Zonder in te gaan op de timing, volgens het studentenblad Schamper was de rector al veel langer op de hoogte dan wat ze aan de nieuwssite Apache toegaf, zegt de instelling dat rector Anne De Paepe alle melders uitnodigde voor een gesprek. "Aangezien geen van de melders vooralsnog een formele klacht heeft ingediend, heeft de rectorale overheid een aantal collectieve en bewarende maatregelen genomen, zoals een aantal individuele beschermende maatregelen en een risicoanalyse op het niveau van de vakgroep. Verdergaande maatregelen laat de wetgeving op dit ogenblik niet toe. Indien er ook een formele klacht komt, kan de universiteit verdere stappen ondernemen."

Professor Bart Keunen, ombudspersoon voor doctoraatsstudenten van de betrokken faculteit Letteren en Wijsbegeert, zegt "met verbijstering" kennis genomen te hebben van de krantenartikels. De ombudsman verwijst ook naar de beperkte bewegingsruimte en neemt het op voor de rector "die de zaak op een menselijke en begripvolle manier ter harte nam".

Professor Keunen hekelt de "onjuiste en karikaturale" manier waarop zijn vakgroep werd omschreven en zegt dat er hard gewerkt wordt aan een "zorgzame werkcultuur". "Iedereen is er zich van bewust dat er nog heel wat marge voor verbetering is, maar de vastberadenheid bij heel wat medewerkers is groot", klinkt het.

De betrokken professor reageerde nog niet. (Belga)

Onze partners