Thuiswerk breekt door in België

21/11/12 om 15:37 - Bijgewerkt om 15:37

Steeds meer bedrijven lijken bereid om thuiswerk toe te staan. Het zorgt immers voor een verhoogde efficiëntie en productiviteit, zeggen de organisatoren van de derde 'Nationale Thuiswerkdag'.

Thuiswerk breekt door in België

Een groep bedrijven en overheidsdiensten heeft donderdag 22 november uitgeroepen tot de derde 'Nationale Thuiswerkdag', een initiatief om de voordelen van flexibel werken in de verf te zetten: een betere werkverdeling voor de werknemers, verhoogde efficiëntie en productiviteit, een betere spreiding van het woon-werkverkeer en minder CO-2-uitstoot.

Officieel hebben bijna 2.500 deelnemers zich op de website van de organisatie aangemeld, maar de initiatiefnemers gaan ervan uit dat er vandaag nog veel meer mensen zullen thuiswerken.

'Als we willen dat mensen langer aan de slag blijven, moeten we vooral zorgen dat mensen graag werken en zich goed voelen in hun vel', zegt Minister van Werk Monica De Coninck. 'Thuiswerk kan een belangrijke bijdrage daartoe leveren en de combinatie van werk en privé een stuk vergemakkelijken. Er is ook een mobiliteitsaspect aan verbonden: als mensen een dag thuis werken, zijn ze niet onderweg. Om thuiswerk te organiseren, is vertrouwen nodig tussen werkgever en werknemer. Maar wie vertrouwen geeft, krijgt meestal gemotiveerde werknemers.'

Niet voor alle jobs

Thuiswerk lijkt dan toch stilaan door te breken in ons land, zo blijkt uit een rondvraag van Trends bij 450 respondenten naar aanleiding van de Thuiswerkdag. 74% van de respondenten heeft de mogelijkheid om in hun organisatie te flexwerken. De frequentie hiervan varieert. In 64% van de gevallen wordt flexibel gewerkt in functie van de omstandigheden. Toch is er tot 12% van de respondenten die meer dan driekwart van de tijd thuis werkt. In de meeste gevallen echter schommelen de mogelijkheden tot flexwerk tussen 25% en 50% van de werktijd.

De toestemming om te mogen flexwerken is vooral gebonden aan de soort functie van de werknemer. En hoewel CEO's, bedrijfseigenaars en HR-verantwoordelijken gemakkelijk zelf kunnen beslissen om af en toe thuis te werken, liggen de percentages van thuiswerkers in die groep behoorlijk lager dan bij andere bedienden.

De organisatoren van de Thuiswerkdag erkennen dat thuiswerk niet voor alle jobs mogelijk is. Toch zijn de resultaten van deze enquête hoopgevend, zeggen ze. 'Steeds meer organisaties in ons land zijn bereid flexwerk toe te staan. En dat is belangrijk, want de wijziging van werkpatronen start toch nog steeds aan de top. Gelukkig evolueert de controle op de gepresteerde arbeid ook meer op de geleverde output dan louter op de gepresteerde uren.'

Ambtenaren voortrekkers

Een van de voortrekkers van het thuiswerken is verrassend genoeg de FOD Sociale Zekerheid. Daar werkt maar liefst 70 procent van de werknemers thuis, waardoor de eens zo stoffige ambtenarij zowaar een pionier is van het nieuwe werken. Papier werd zo veel mogelijk afgeschaft en voor 92 procent van de werknemers werd thuiswerken een recht, misschien zelfs de norm.

Ook Mobistar doet het goed. Het telecombedrijf houdt naar eigen zeggen jaarlijks zo'n 400 ton CO2 uit de lucht dankzij regelmatig en occasioneel thuiswerk. Maar ook minder tijd in de file, een beter evenwicht tussen werk en privé en een grotere flexibiliteit behoren voor het bedrijf tot de voordelen. Vorig jaar namen 350 Mobistar-werknemers deel aan de thuiswerkdag. (TE)

De Nationale Thuiswerkdag is een initiatief van AOS Studley, de FOD Sociale Zekerheid, Getronics, Microsoft en PwC.

www.nationalethuiswerkdag.be

Lees meer over:

Onze partners