Termont: 'Contacten met Optima waren niet verstandig'

24/06/16 om 19:22 - Bijgewerkt om 19:33

Gents burgemeester Daniël Termont erkent dat hij in de contacten met het bedrijfsleven onvoorzichtig is geweest. Hij vraagt zelf om ondervraagd te worden door de deontologische commissie van de stad Gent.

Termont: 'Contacten met Optima waren niet verstandig'

Daniel Termont © BELGA

De Gentse burgemeester Daniël Termont erkent in het verleden in contacten met het bedrijfsleven "onvoorzichtig" geweest te zijn. Hij meent een inschattingsfout gemaakt te hebben in zijn contacten met Optima en Jeroen Piqueur en stelt zich ter beschikking van de deontologische commissie van de stad Gent. Dat verduidelijkte Termont vrijdagavond op een persconferentie in het stadhuis.

Termont brengt alle contacten die hij de afgelopen vijftien jaar met Optima en Jeroen Piqueur had in kaart en maakt dat dossier (allicht maandag al) over aan de deontologische commissie van de stad Gent. Die commissie staat onder voorzitterschap van een ere-vrederechter. Het is aan die commissie om die informatie te toetsen aan de "Deontologische code voor lokale mandatarissen". Ze kan dan een dossier overmaken aan de gemeenteraad.

Persoonlijk aangepakt

Termont zal geen klacht indienen tegen onbekenden na verschillende artikels over zijn (vermeende) banden met Optima of Piqueur in de media, de afgelopen dagen. "In de voorbije weken ben ik persoonlijk aangepakt op basis van geruchten, insinuaties en roddels", zei Termont. "Dat raakt mij diep want ik sta 100 procent recht in mijn schoenen. Maar ik geeft toe dat ik in mijn reacties op de geruchten fouten heb gemaakt, die nieuwe vragen oproepen. Ik heb daarom even de tijd genomen om rustig na te denken en alles te overwegen."

Delen

Er zijn deontologische fouten gemaakt bekeken vanuit een moderne visie hoe een socialistische burgemeester zich moet gedragen.

Burgemeester Termont zegt dat er een zweem van belangenvermenging blijft hangen over zichzelf en de stad Gent met betrekking tot Optima. "De publieke opinie vraagt om die weg te halen. Dat is terecht, ik wil dat ook. Het beeld dat er nu is, staat in schril contrast tot het werk van onze mandatarissen die elke dag het beste van zichzelf geven."

Voorbeeldfunctie

Termont benadrukt dat hij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie als burgemeester. "En ik erken dat ik in de contacten met het bedrijfsleven in het kader van mijn opdrachten als burgemeester en vroeger als schepen van Economische Ontwikkeling onvoorzichtig ben geweest", aldus Termont. Hij benadrukte wel dat al zijn contacten met het bedrijfsleven er waren in functie van de stad Gent, nooit voor private doeleinden. "Maar ik erken dat de manier waarop ik met Jeroen Piqueur en Optima ben omgegaan, aanleiding geeft tot twijfels over mijn integriteit. Ik heb daarbij een inschattingsfout gemaakt: het is niet omdat het goed is voor de stad Gent en het wettelijk is, dat het daarom ook voldoet aan de deontologische standaarden waaraan ik mij als burgemeester moet houden."

Termont meent geen wettelijke fouten gemaakt te hebben. "Er zijn deontologische fouten gemaakt bekeken vanuit een moderne visie hoe een socialistische burgemeester zich moet gedragen", verklaarde hij. (Belga/TE)

Onze partners