Samenwerkende zorginstellingen krijgen BTW-vrijstelling

02/10/12 om 16:44 - Bijgewerkt om 16:44

(Belga) Minister van Financiën Steven Vanackere publiceert deze maand nog een omzendbrief om de BTW-vrijstelling voor samenwerkende zorginstellingen mogelijk te maken. Dat kondigde hij op de studiedag van de koepelorganisatie Zorgnet aan.

Zorginstellingen werken steeds meer samen, omdat de overheid dit oplegt, maar ook omdat zij zelf zich zo efficiënt mogelijk proberen te organiseren. Zorg op maat van de zorgbehoevende betekent immers specialisatie en arbeidsdeling. Hoewel deze samenwerkingsverbanden kostenbesparend zouden moeten zijn, hadden zij tot gevolg dat de BTW-vrijstelling voor de gezondheidszorg in vele gevallen niet meer van toepassing was en de zorg dus duurder werd of artificieel een of andere overkoepelende instelling in het leven geroepen werd om alsnog BTW-vrijstelling te krijgen. De omzendbrief die minister Vanackere vandaag toelichtte, lost dit probleem op. Hij creëert rechtszekerheid voor de zorginstellingen en vereenvoudigt bovendien het werk van zowel de zorginstellingen als van de btw-controleur aanzienlijk. De circulaire omschrijft de verschillende vormen van samenwerking die al dan niet in aanmerking komen voor de vrijstelling. Indien de zorginstellingen nog problemen hebben, zal Zorgnet de vragen centraliseren en naar de Centrale Diensten van FOD Financiën doorsturen, zo verduidelijkt het kabinet van Financiën nog. (DIRK WAEM)

Onze partners