Politiebonden eisen minimumdienst bij stakingen in gevangenissen

13/12/12 om 14:13 - Bijgewerkt om 14:13

(Belga) De politiebonden zijn blij met het advies van Comité P, dat stelt dat de politie niet moet tussenbeide komen bij gevangenisrellen tijdens cipiersstakingen. Ze pleiten voor een minimumdienst.

Volgens Comité P moeten noch de lokale noch de federale politie tussenbeide komen om de orde te handhaven in gevangenissen. "We zijn blij dat het Comité P onze zienswijze deelt", zegt Vincent Gilles, voorzitter van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt. "Er werd teveel een beroep gedaan op de politie tijdens stakingen van het gevangenispersoneel." De vakbonden pleiten voor een minimumdienst in de gevangenissen, ook in het belang van de veiligheid van de gedetineerden. "Ook de Europese veiligheidsraad is tot die conclusie gekomen", zegt Gilles. "Een minimumdienst bestaat overigens al bij de politie. We zullen niet aarzelen om een stakingsaanzegging in te dienen om deze eis hard te maken. De politici moeten hun verantwoordelijkheid opnemen." Het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel wil eveneens dat er iets gedaan wordt aan de bijkomende opdrachten die de politie krijgt bij stakingen in strafinrichtingen. "Er bestaat een protocolakkoord tussen cipiers en betrokken overheden - waaronder de politie - over de procedure bij stakingen", zegt Gert Cockx van het Nationaal Syndicaat. (KAV)

Onze partners