Oorlog in de advocatuur: Rieder tegen de rest

19/12/12 om 07:08 - Bijgewerkt om 07:08

De Antwerpse stafhouder overweegt een tuchtklacht tegen de Gentse topadvocaat Hans Rieder. Hij eist verontschuldigingen van Rieder die hij 'een slechte mens' en 'een nestbevuiler' noemt.

Stafhouder Herman Buyssens: 'U zegde en schreef niet zo lang geleden: Onderschat niet tot wat slechte mensen in staat zijn. U bent daarvan zelf het levende bewijs, meester Rieder.'

Naar aanleiding van een opiniestuk rond misbruiken van het pro deo systeem in de advocatuur, overweegt de stafhouder van de Antwerpse balie een tuchtklacht tegen de Gentse advocaat Hans Rieder.

"Met zijn aanval, die ongezien is in de advocatuur, illustreert de stafhouder hoezeer het noodzakelijk is om in de advocatuur tot een betere kwaliteitsbewaking te komen", reageert Rieder.

Dansfeestje met een lijntje coke
Rieder stelde in een opiniestuk in De Standaard van 14 december onder meer dat advocaten "niet te beroerd zijn om op een uit de hand gelopen dansfeestje, waar wel eens een lijntje coke wordt gesnoven, te pochen dat ze er alle belang bij hebben dat hun cliënt zo lang mogelijk opgesloten blijft, omdat ze bij iedere verschijning voor de rechtbanken punten verzamelen die op het einde van het jaar veranderen in harde valuta."

De Antwerpse stafhouder Herman Buyssens vraagt een brief aan de stafhouders en de leden van de balie, dat Rieder zich publiek verontschuldigd bij de advocaten die hij heeft beledigd. Buyssens overweegt een tuchtklacht in te dienen, op aandringen van verschillende leden van zijn balie.

'Slechte mensen'
Buyssens richt zich ook in niet mis te verstane bewoordingen tot de Gentse advocaat. 'U zegde en schreef niet zo lang geleden: Onderschat niet tot wat slechte mensen in staat zijn. U bent daarvan zelf het levende bewijs, meester Rieder.'

'U doet aan een heel erge vorm van nestbevuiling, die op geen enkele wijze gesteund is op bewijs. Uw normbesef is zoek, wanneer u blijkbaar om politieke redenen meent onze hele beroepsgroep te moeten stgmatiseren.'

'Ik denk van u te mogen vragen dat u zich publiekelijk verontschuldigt tegenover al deze u onbekende advocaten, die u nodeloos en zonder enig bewijs in de media heeft beklad.'

Onbevoegd
"Vooreerst is de stafhouder van Antwerpen organiek volstrekt onbevoegd om ten aanzien van meester Rieder (die van de balie van Gent en niet van de balie van Antwerpen afhangt) welkdanig initiatief te nemen", reageert de advocaat. "Waar het werkelijk om gaat, is hoe moet worden gecontroleerd hoe de advocatuur in ruil voor de ontvangen miljoenen uit de staatskas, zelf toeziet op de kwaliteitsvolle besteding van het belastinggeld."

Kwaliteitsbewaking
"Zoals de overheid en de burger recht hebben op een juiste besteding van de publieke geldmiddelen, hebben alle rechtszoekenden en de advocatuur recht op een deugdelijke kwaliteitsbewaking. Met zijn dreiging om een tuchtonderzoek te laten openen en publieke verontschuldigingen van Mr. Rieder te eisen, illustreert de stafhouder van Antwerpen dat het zijn bedoeling is de bestaande wantoestanden dicht te dekken en hun voortbestaan blijvend mogelijk te maken", besluit Rieder.

De West-Vlaamse advocaat Jean Marie De Meester schreef eerder deze week in een opiniestuk voor Knack.be dat Hans Rieder een persoonlijke vete tussen hemzelf en enkele andere advocaten misbruikt om het pro deo advocatensysteem in diskrediet te brengen.

Rieder tegen de rest

De Antwerpse stafhouder zegt dat hij zijn open brief aan het adres van Rieder heeft geschreven op verzoek van vele collega's die zijn aanval niet pikken. Diezelfde collega's hebben hem verzocht om een klacht tegen Rieder in te dienen.

Rieder heeft zich de gramschap van vele confraters op de hals gehaald. Sinds de verschijning van zijn opiniestuk heeft nog geen collega de Gentste advocaat publiekelijk bijgetreden. In de oorlog in de advocatuur is het Rieder tegen de rest. (EE)

Onze partners