Nauwelijks files sinds tolvrije Liefkenshoektunnel: Oplossing Antwerps mobiliteitsprobleem?

13/05/14 om 13:58 - Bijgewerkt om 13:58

Automobilisten kunnen sinds 3 mei de Antwerpse Liefkenhoektunnel doorkruisen zonder tol te betalen. Opvallend het verkeer loopt vlot en er zijn amper files op de E34 en de E313. Een tolvrije tunnel als oplossing voor het Antwerpse fileprobleem? 'Het is nog veel te vroeg om daar uitspraken over te doen', reageert Hajo Beekcman van het Vlaams Verkeersinstituut.

Nauwelijks files sinds tolvrije Liefkenshoektunnel: Oplossing Antwerps mobiliteitsprobleem?

© PhotoNews

De Antwerpse Liefkenshoektunnel is sinds zeven dagen tolvrij tijdens de ochtend- en avondspits. Die maatregel werd genomen om de verkeershinder, ontstaan door de werkzaamheden op de E34/N49, te beperken. Opvallend: sinds de maatregel van kracht ging, loopt het verkeer rond Antwerpen erg vlot en zijn er amper files op de E34, de E313 en de ring richting Gent. Een tolvrije tunnel als oplossing voor het Antwerpse fileprobleem?

"Het is nog veel te vroeg om uitspraken te doen over de gevolgen van een tijdelijke tolvrije Liefkenshoektunnel", reageert Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeersinstituut. "Het klopt dat we de afgelopen dagen een opvallend rustige ochtendspits zagen rond Antwerpen, maar na slechts zeven dagen kunnen we nog niet spreken van een causaal verband."

Volgens Beeckman was het tijdelijk tolvrij maken van de tunnel, niet de enige maatregel die werd ingevoerd om het verkeer vlot te laten verlopen tijdens de werkzaamheden. "Verschillende factoren moeten in kaart worden gebracht. Zo is de doorstroming op wegen waar gewerkt wordt, verbeterd onder meer door aanpassingen van de rijstroken. En ook de kijkschermen rond de werken blijken efficiënt. Deze verhinderen dat nieuwsgierigen trager gaan rijden wat file in de hand werkt."

Experiment

De Liefkenshoektunnel situeert zich ten noorden van Antwerpen en maakt deel uit van de Antwerpse ring. De tunnel ligt tussen het knooppunt Beveren en de Antwerpse Haven. Voor de financiering van de bouw van deze tunnel werd privékapitaal gebruikt. Daarom moeten bestuurders tol betalen, indien ze de tunnel willen gebruiken. Maar tot en met 20 juni geldt dat dus niet tijdens de spitsuren (tussen 7 en 9 uur 's ochtends en tussen 16 en 18 uur 's avonds). Bij het begin van de werkzaamheden liet de Vlaamse regering weten dat een tolvrije Liefkenshoektunnel geldt als een experiment. "Zo wordt duidelijk wat de effectieve impact van de maatregel is op het gedrag van de weggebruiker en op het verkeer aan de Kennedytunnel", klonk het.

"Pas na een langere meetperiode kunnen conclusies worden getrokken", verduidelijkt Beeckman. "Er moet niet alleen rekening worden gehouden met file op één plek, ook de rest van de wegen moet bestudeerd worden. Bovendien zijn factoren als type dag en het weer bepalend."

De maatregel loopt nog tot 20 juni. "Dus waarschijnlijk komt er pas na de zomer een rapport dat de netto-effecten weergeeft. Uit dat rapport zal de volgende Vlaamse regering haar conclusies moeten trekken", aldus Beeckman.

Onze partners