N-VA schaaft 'hardvochtig' imago bij

23/01/14 om 08:53 - Bijgewerkt om 08:55

Hogere leeflonen, een hogere werkloosheidsuitkering, extra kinderbijslag voor wie het nodig heeft en een pensioen bovenop een loon voor 65-plussers. Aan de vooravond van het N-VA-congres schaven Bart De Wever en Ben Weyts de teksten en daarmee ook het 'hardvochtig' imago van de partij bij.

N-VA schaaft 'hardvochtig' imago bij

Bart De Wever en Ben Weyts © BELGA

De N-VA-leden hebben de jongste maanden nog zowat 2.500 amendementen voorgesteld op de congresteksten die de partijtop eind vorig jaar uitwerkte. De voorstellen tot bijsturing raken aan alle domeinen en leverden in sommige gevallen al een bijgewerkt partijvoorstel op. Bij andere - zoals de meer dan tien amendementen om het koningshuis toch maar meteen af te schaffen - was dat niet het geval.

Begin februari blazen de Vlaams-nationalisten verzamelen in Antwerp Expo. Voor de slotdag met toespraak van topman Bart De Wever kondigden al vierduizend leden zich aan, voor de inhoudelijke sessies zaterdag zowat tweeduizend. Zij zullen moeten oordelen welke amendementen de plenaire zitting halen.

Sociale lijn van de N-VA

Volgens congresvoorzitter Ben Weyts hebben de amendementen van onderuit voor "nog betere teksten" gezorgd. Zelf ziet hij daarin ook de sociale lijn van de partij beter uit de verf komen. Bijvoorbeeld doordat nu wordt voorgesteld het leefloon op te trekken tot de armoedegrens, weliswaar inclusief de invoering van gemeenschapsdienst.

Een ander nieuw voorstel is een aanpassing van de werkbonus, waarbij lagere lonen een hogere korting zouden krijgen op de werknemersbijdrage. Om de werkloosheidsval in te perken, wordt het minimumloon volledig vrijgesteld. Volgens Weyts zou het voorstel tot een miljoen Belgen gemiddeld dertig euro per maand extra kunnen opleveren. Prijskaartje: 600 miljoen euro.

Pensioenvoorstel

En ook de bonus-malus in het pensioenvoorstel is concreter nu. Voor je 65 al stoppen met werken kan mits inlevering, terwijl je boven de 65 je pensioen bovenop je loon krijgt. Een wat hogere werkloosheidsuitkering wordt dan weer beperkt in de tijd, tot maximaal twee jaar afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Nadien volgt desnoods een jaar activeringsbijdrage, dan leefloon. (Belga/EE)

Onze partners