N-VA: 'Overheid en niet vakbond moet werkloosheidsuitkeringen uitbetalen'

31/05/13 om 13:45 - Bijgewerkt om 13:45

De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen is geen kerntaak van de vakbonden en kan beter rechtstreeks door de overheid worden uitgeoefend, vindt N-VA.

N-VA: 'Overheid en niet vakbond moet werkloosheidsuitkeringen uitbetalen'

© Thinkstock

De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen is geen kerntaak van de vakbonden en kan beter rechtstreeks door de overheid worden uitgeoefend. Zo reageert N-VA-Kamerlid Miranda Van Eetvelde op het bericht dat regering en vakbonden bekijken of de verantwoordelijkheid van de bonden bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen kan worden uitgebreid.

Van Eetvelde betwijfelt of de vakbond voor deze uitbetalingen moet instaan: "Het is een erg duur systeem, terwijl het in tijden van toenemende informatisering mogelijk is dat de overheid dit zelf kan doen, zonder dat er sprake is van een tussenniveau. Dat kan perfect, de RVA doet dit nu al bij het uitbetalen van uitkeringen in het kader van het tijdskrediet."

De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen wordt nu toevertrouwd aan de drie erkende vakbonden en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), een overheidsinstelling. Die worden hiervoor vergoed. In 2011 ging het om 208 miljoen euro, een bedrag dat jaar na jaar blijft toenemen: op 4 jaar tijd steeg het met 20 miljoen.

'Centralisatie en informatiseren kunnen kost doen dalen'

Het argument van de vakbonden dat zij reeds veel goedkoper werken dan de overheidsinstelling HVW, weerlegt Van Eetvelde: "Het klopt dat de kostprijs per dossier bij de HVW een stuk hoger ligt dan bij de vakbonden, maar dat is niet onlogisch. Ze kunnen geen beroep doen op dezelfde schaalvoordelen. Als de uitbetaling volledig gecentraliseerd wordt en meer wordt ingezet op informatisering, kan de kost sterk dalen." Ze wijst er ook op dat de vakbonden rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de HVW, Xavier Verboven (ABVV) is voorzitter van het beheerscomité.

De N-VA kan zich niet vinden in de hervorming van het voorstel van de regering. "In plaats van het systeem nog complexer en dus nog duurder te maken, pleit ik ervoor dat de overheid zelf exclusief instaat voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen."

Open VLD: 'Stap in richting van de vakbond van 21ste eeuw'

Open VLD-senator Nele Lijnen reageert positief op het regeringsvoorstel om de vakbonden minder te financieren bij het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen, maar wel premies toe te kennen wanneer ze frauderende werklozen aangeven. "Deze maatregel is een stap in de goede richting, maar we mogen het kerndebat over de rol van de vakbonden absoluut niet uit de weg gaan", vindt ze.

Nele Lijnen diende enkele weken geleden haar voorstel in om de vakbonden niet langer te laten instaan voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. Ze juicht de nieuwe responsabilisering met bonussen voor fraudebestrijding toe. De vakbonden kunnen volgens haar immers een waardevolle partner zijn bij het opsporen van fraudeurs.

Jongeren syndicaliseren steeds minder

"Toch mag dit niet het einde zijn van de discussie over de rol van de vakbond in België. We moeten durven nadenken over de rol van onze vakbonden in de 21ste eeuw. Ik zie niet in waarom ze nog langer moeten instaan voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. Deze taak kan bijvoorbeeld door de overheid of een private partner worden overgenomen. In mijn resolutie stelde ik voor om de vakbonden in de plaats premies te geven wanneer zij een werkloze ondersteunen bij zijn zoektocht naar werk", aldus de Open VLD'ster.

Op die manier wordt de de financieringslogica omgekeerd: de overheid stimuleert hen immers wanneer ze meer mensen aan een job helpen. Met hun grote expertise van de arbeidsmarkt kunnen de vakbonden hierin een grote aanwinst zijn. Jongeren, die zich steeds minder syndicaliseren, zullen zich dan sterker aangetrokken voelen. De vakbonden worden op die manier weer een volwaardige partner van de werknemers, vindt Nele Lijnen. (Belga/SD/AVE)

Onze partners