Minder asielaanvragen: Afghanistan blijft belangrijkste herkomstland

12/06/13 om 14:05 - Bijgewerkt om 14:05

Na anderhalf jaar asielbeleid onder staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) zijn er steeds minder asielaanvragen, maar wel meer dossiers waarbij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een beschermingsstatus toekent.

Minder asielaanvragen: Afghanistan blijft belangrijkste herkomstland

© Belga

Steeds minder asielaanvragen, maar daarbij wel meer dossiers waarbij het het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een beschermingsstatus toekent. Dat is zowat het resultaat van anderhalf jaar asielbeleid.

"Minder asielaanvragen maar een hoger percentage aan bescherming toont aan dat we mensen met een goede reden om asiel aan te vragen beschermen en dat de anderen, zonder goede reden, ontmoedigd worden", aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD).

Lijst met veilige landen

Het resultaat schrijft ze onder meer toe aan preventiecampagnes, de zogenaamde "medische filter" en de invoering van de lijst met veilige landen waar geen sprake is van vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij de terugkeer.

De daling van de asielaanvragen zet zich ook in de eerste maanden van dit jaar door. Waar het aantal aanvragen bij het Commissariaat-generaal in 2012 met 15,8 procent daalde tot 21.463, is er tussen januari en mei 2013 een daling op jaarbasis met 24 procent.

Het CGVS kende in 2012 in 22,4 procent van de dossiers, of 4.419 gevallen, bescherming toe (vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus). Van januari tot mei is dat aandeel op jaarbasis opgelopen tot 27,5 procent.

Valse studenten

Vorig jaar werd een toestroom vastgesteld van asielaanvragen door valse studenten uit Nepal, Pakistan en Bangladesh. Door samenwerking met het Verenigd-Koninkrijk en begeleide terugkeervluchten is die stroom eind 2012 wel opgedroogd.

Afghanistan blijft het belangrijkste land van herkomst van asielzoekers met 12,3 procent van het totaal. Daarna volgen Guinee (8,4%) en Rusland (6,8%). Door het Syrië-conflict steeg het aantal asielaanvragen vanuit dat land in 2012 met 43 procent tot 793. Bij 513 beslissingen kende het CGVS in 93,5 procent van de gevallen bescherming toe. (Belga/AVE)

Onze partners