Leuvense ingenieurs willen opnieuw 'ingangsexamen' invoeren

17/10/16 om 17:00 - Bijgewerkt om 17:05

Philip Dutré, vicedecaan onderwijs aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, pleit er in het studentenblad Veto voor de ijkingstoets te verplichten voor kandidaat-studenten en het resultaat bindend te maken. Studenten zouden dus voor zo'n proef moeten slagen om de opleiding te mogen aanvatten.

Leuvense ingenieurs willen opnieuw 'ingangsexamen' invoeren

© BELGA

Sinds 2013 organiseren de Vlaamse ingenieursfaculteiten een ijkingstoets. Kandidaat-studenten kunnen die vrijwillig afleggen om te kijken hoe goed ze scoren op de vaardigheden die een ingenieursstudent nodig heeft.

De vicedecaan onderwijs van de Leuvense faculteit Ingenieurswetenschappen Philip Dutré pleit er nu voor om die toets verplicht en bindend te maken. Hij verwijst hierbij naar de sterke correlatie tussen de resultaten van deze toets en die van het eerste jaar. Van de studenten burgerlijk ingenieur bijvoorbeeld die van 2013 tot 2015 deelnamen aan de ijkingstoets en minder dan 10 op 20 scoorden, slaagde 47% voor minder dan 30% van het aantal opgenomen studiepunten.

Hulp bij de studiekeuze

Een bindende toets voor de start van een opleiding, zoals voor de opleiding geneeskunde, bestond tot 2002 ook voor burgerlijke ingenieurs een toelatingsexamen. De faculteiten Ingenieurswetenschappen van Leuven, Gent en Brussel hebben zich volgens Dutré steeds tegen de afschaffing van dit examen verzet.

Ook in Veto reageert minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) afwijzend tegenover een nieuw 'ingangsexamen'. 'We zien die proeven als een hulp bij de studiekeuze, niet als een instrument om die keuze te beperken', aldus Crevits.

De minister wil deelname aan de ijkingstoets wel verplicht maken. 'We willen dat iedereen die een studiekeuze maakt dat doet op basis van een maximale inschatting van zijn capaciteiten. De ijkingstoets houdt de studenten een spiegel voor', aldus de minister. (BELGA/JVL)

Onze partners