Letterlijk: Antwerpse Inspectie Financiën over Eandisdeal: Chinese partner kan 'substantiële invloed uitoefenen'

27/09/16 om 16:44 - Bijgewerkt om 17:11

De Antwerpse Inspectie Financiën maakte een kritisch rapport over de veelbesproken deal tussen Eandis en het Chinese staatsbedrijf State Grid. Knack kon er de hand op leggen.

Letterlijk: Antwerpse Inspectie Financiën over Eandisdeal: Chinese partner kan 'substantiële invloed uitoefenen'

Fragment uit de nota van de Inspectie Financiën Antwerpen over de Eandis-deal met het Chinese State Grid. © .

Mag distributienetbeheerder Eandis 14 procent van haar aandelen verkopen aan het Chinese overheidsbedrijf (of toch haar Europese dochter) State Grid Europe Limited? De Antwerpse Inspectie Financiën zet alvast een paar levensgrote vraagtekens bij het contract zoals nu voorligt, zo blijkt uit de documenten die maandagavond zijn uitgedeeld op de Antwerpse gemeenteraad.

In Antwerpen stond een stemming op het programma over de fusie tussen de distributienetwerkbeheerders Imea en Eandis, een noodzakelijke voorwaarde voor de intrede van het Chinese overheidsbedrijf. Het werd een nipte stemming, met 27 voor en 25 tegen. Meerderheidspartij Open VLD stemde samen met de oppositie tegen.

De deal tussen Eandis en State Grid wordt in heel Vlaanderen tegelijk zwaar gecontesteerd én fel verdedigd, en de breuklijnen gaan dwars door partijen als SP.A en Open VLD. Bij SP.A is de Leuvense burgemeester Louis Tobback een uitgesproken voorstander, maar stemde de Antwerpse SP.A-fractie tegen. Bij Open VLD lijken de kopstukken (Vlaamse minister Bart Tommelein in Oostende, ex-minister Annemie Turtelboom in Antwerpen en nu ook federaal vicepremier Alexander De Croo in Brakel) uiteindelijk toch tegen te zijn, maar blijven een flink aantal burgemeesters en schepenen pro.

De discussie draait rond de inhoud van het contract, en meer bepaald rond de vraag of de Chinese minderheidsaandeelhouder niet te veel rechten verwerft. State Grid betaalt flink meer dan de marktprijs, en verwerft daarvoor - niet eens onlogisch - een aantal extra rechten. De vraag draait rond de kwestie of State Grid al dan niet te veel rechten krijgt in ruil voor haar betaling. De kwestie is minder economisch dan wettelijk/decretaal.

Uit een nota van de Inspectie Financiën blijkt dat het een cruciale vraag is of de Eandis-State Grid-overeenkomst beantwoordt aan de bepalingen van het Vlaams decreet op intergemeentelijke samenwerking, en wel aan artikel 63bis, punt 2. Dat bepaalt letterlijk: 'De privaatrechtelijke personen kunnen geen beslissende invloed op de vereniging uitoefenen.'

In haar analyse van het contract erkent de Inspectie Financiën dat de overeenkomst voordelen en garanties bevat voor Eandis. Maar tegelijk wordt in de 'Vaststellingen' ruim aandacht besteed aan de vraag of de Chinezen 'beslissende invloed' kunnen uitoefenen na hun intrede. Het oordeel van de Inspectie Financiën: ze kunnen 'substantiële invloed' uitoefenen.

Substantieel versus beslissend: oordeel zelf. Knack.be geeft haar lezers in primeur zelf inzage in het advies van de Inspectie Financiën (de tekst zoals is uitgedeeld op de Antwerpse gemeenteraad). De cruciale vragen worden beantwoord vanaf pagina drie.

Stel al uw vragen over Eandis en China in het Knack-debat met Jonathan Holslag, Bart Dessein en Piet Buyse (Eandis)

Letterlijk: Antwerpse Inspectie Financiën over Eandisdeal: Chinese partner kan 'substantiële invloed uitoefenen'

© .

Onze partners