Kost btw-verhoging op elektriciteit u meer dan gedacht?

28/07/15 om 20:15 - Bijgewerkt op 29/07/15 om 08:42

De regering overweegt om de verhoging van de btw op elektriciteit uit de berekening van de index te houden. Een en ander zou betekenen dat de maatregel voor consumenten nog duurder uitvalt. Premier Charles Michel noemt het bericht voorbarig. Hoe dan ook valt er wel wat voor te zeggen, verduidelijkt economisch journalist Ewald Pironet.

Kost btw-verhoging op elektriciteit u meer dan gedacht?

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) © Belga

In het kader van de taxshift besloot de regering-Michel vorige week om de btw op elektriciteit vanaf 1 september te verhogen van 6 naar 21 procent. De verlaging van de belasting was pas eind 2013 ingevoerd door de regering-Di Rupo, onder meer om de indexering van de lonen af te remmen.

Neutraliseren

Normaal gezien wordt de btw-verhoging meegeteld bij de berekening van de gezondheidsindex (de consumptieprijs met uitzondering van alcohol, tabac, benzine en diesel, gebruikt om de evolutie van de levensduurte te bepalen, nvdr.). De regering overweegt echter, zo meldt de Franstalige openbare omroep RTBF, om de btw-verhoging te 'neutraliseren' en zo een stijging van de index te verhinderen.

Die maatregel zou de overschrijding van de spilindex uitstellen en bijgevolg van de automatische verhoging van (toekomstige) lonen, pensioenen en sociale uitkeringen. Sommige bronnen gewagen al van een tweede indexsprong.

'Correctie van scheefgetrokken situatie'

Delen

Deze btw-verhoging is eigenlijk een correctie van een scheefgetrokken situatie

Knack-journalist Ewald Pironet

Hoe dan ook, naast een hogere energiefactuur dreigt de btw-verhoging op elektriciteit voor consumenten dus nog duurder uit te vallen.

'De btw-verlaging die de regering-Di Rupo op het einde nog doorvoerde, was onverantwoord en niet te verdedigen. Daar waren zowat alle economen het over eens,' verduidelijkt economisch journalist Ewald Pironet van Knack. 'Het stond zo goed als vast dat de maatregel vroeg of laat zou worden teruggedraaid. Eigenlijk kan je dus stellen dat deze btw-verhoging een correctie van een scheefgetrokken situatie is. In dat opzicht zou het neutraliseren in de indexberekening te rechtvaardigen zijn.'

'Voorbarig'

Volgens de RTBF is de kwestie vorige week besproken in een werkgroep en ligt ze later deze week op de tafel tijdens een geplande elektronische ministerraad.

Van een akkoord is echter nog geen sprake, benadrukken minister van Economie Kris Peeters (CD&V) en eerste minister Charles Michel (MR). 'Er bestaat immers nog geen definitieve analyse over de eventuele impact op de index', is te horen bij het kabinet van de premier. (KVDA)

Warmtepompen

Intussen waarschuwt energiespecialist André Jurres in De Morgen dat mensen met een warmtepomp het grootste slachtoffer te worden van de stijgende elektriciteitsfactuur. Volgens Jurres zouden zij zelfs tot 1.000 euro per jaar meer moeten betalen, terwijl de meerkost voor een gemiddeld gezin zou neerkomen op 250 euro per jaar. Zowel Vlaams energieminister Annemie Turtelboom (Open VLD) als federaal minister Marie Christine Marghem (MR) bekijken de zaak.

Voor CD&V is het duidelijk dat de eigenaars van warmtepompen niet de dupe mogen worden voor hun keuze voor een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief. Parlementslid Robrecht Bothuyne: 'De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid de warmtepomp, terecht, gepromoot als klimaatvriendelijk alternatief voor klassieke verwarming op stookolie of gas. Het is bovendien ook een goed alternatief voor woningen buiten de centra waar geen gasleidingen in de straat zijn voorzien. Het lijkt ons logisch dat minister Turtelboom de warmtepomp-eigenaars niet in de kou laat staan en onderzoekt hoe de impact van de tariefstijging kan beperkt worden voor deze gezinnen'.

De CD&V'er doet alvast een eigen suggestie. 'Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een vaste netvergoeding te vragen aan de eigenaars van een warmtepomp in plaats van als een toeslag op het verbruik.'

Ook oppositiepartij Groen dringt aan op een snelle oplossing. 'Uit studies blijkt dat investeren in een warmtepomp dé maatregel bij uitstek is om snel en kostenefficiënt CO2-winst te halen en de energiefactuur te verlagen. Nog meer dan bij zonnepanelen en zonneboilers. Het pervers neveneffect van de factuurverhoging die de regering-Bourgeois doorvoert is echter dat het kostenplaatje voor fossiele energie relatief gezien goedkoper wordt. Het Vlaams energiebeleid is het noorden kwijt. Dringend tijd dat Turtelboom het beloofde energiepact voorlegt aan het Vlaams parlement', zegt parlementslid Johan Danen. (Belga)

Onze partners